Foto: Journalistförbundet

Frilansrekommendationen höjs 2023

Publicerad 1 december 2022

1 januari 2023 höjs frilansrekommendationen med 1,1 procent enligt beslut av Journalistförbundets förbundsstyrelse. Ytterligare en höjning planeras under 2023. 

Frilansrekommendationen är Journalistförbundets rekommendation för nivån på arvoden för frilansuppdrag. Den utgår från genomsnittslöner bland anställda journalister och stiger med kollektivavtalens värde, med ett års eftersläpning. 

Då de anställdas kollektivavtal inte innehöll någon löneökning under 2021 beslutade förbundsstyrelsen i december 2021 att 2022 års värdeökning i kollektivavtalen på 2,2 procent skulle fördelas på två år, för att undkomma ett år utan en höjning. Detta innebar att frilansrekommendationen höjdes med 1,1 procent redan 1 januari 2022 och att den sedan ska höjas 1 januari 2023 med 1,1 procent.

Ny höjning redan 2023 

Under 2023 kommer de anställdas kollektivavtal och löneökningar förhandlas. Med anledning av inflation och ökade kostnader ser förbundsstyrelsen behov av att inte bara anställda utan även frilansmedlemmar ska kunna kompenseras tidigare än vid nästa årsskifte.

Förbundsstyrelsen har därför beslutat att styrelsen i samband med att förbundets första nya kollektivavtal för anställda antas 2023, även ska fatta beslut om en höjd frilansrekommendationmed kollektivavtalets värde. En höjning som ska kunna träda i kraft omgående och inte först vid kommande årsskifte. Frilansrekommendationen knyts i tid tätare till de anställdas löneökningar. 

Frilansrekommendationen består bland annat av två delar:

  • En rekommenderad uppräkning av befintliga arvoden, till exempel arkivbilder, med 1,1 procent.
  • Ett krontalsbelopp som är baserat på medellönerna i journalistbranschen. Detta belopp är från 1 januari 2023 satt till 1 094 kronor i timmen.

Den som har ett arvode som följt de senaste årens rekommenderade höjningar ska alltså enligt rekommendationen höja detta med 1,1 procent. Ett sänkt arvode är inte i enlighet med rekommendationen. Vi kommer att uppdatera webbsidan där alla delar av frilansrekommendationen ingår vid årsskiftet.

Läs mer om frilansrekommendationen

Senast ändrad 1 december 2022