Foto: Journalistförbundet

Frilansrekommendationen höjs 2022

Publicerad 13 december 2021

Från och med januari 2022 höjs frilansrekommendationen med 1,1 procent enligt ett beslut i Journalistförbundets förbundsstyrelse i december.

Frilansrekommendationen utgår från genomsnittslöner bland anställda journalister och på kollektivavtalens värde. Då avtalen inte innebar någon ökning under 2021 fördelas istället kommande värdeökning på 2,2 procent under de närmaste två åren för att fördelningen ska bli jämnare. Det innebär att frilansrekommendationen även höjs med 1,1 procent 2023. Även för fasta frilansarvoden rekommenderas en höjning med 1,1 procent för 2022.

Frilansrekommendationen för 2022 består av två delar:

  • En rekommenderad uppräkning av befintliga arvoden, till exempel arkivbilder, med 1,1 procent.
  • Ett krontalsbelopp som är baserat på medellönerna i journalistbranschen. Detta belopp är från den 1 januari 2022 satt till 1 082 kronor i timmen.

Den som har ett arvode som följt de senaste årens rekommenderade höjningar ska alltså enligt rekommendationen höja detta med 1,1 procent. Ett sänkt arvode är inte i enlighet med rekommendationen. Vi kommer att uppdatera webbsidan där alla delar av frilansrekommendationen ingår vid årsskiftet.

Läs mer om frilansrekommendationen

Senast ändrad 13 december 2021