Foto: Journalistförbundet

Förtroendevald: Bevaka nya regler om upphovsrätt

Publicerad 12 december 2022

Nya regler om upphovsrätt träder i kraft 1 januari 2023. Du som är förtroendevald i en arbetsplatsklubb behöver därför vara uppmärksam på om arbetsgivaren tar nya initiativ när det gäller upphovsrätt. Kontakta oss så ger vi dig vägledning för vidare agerande.

För dig som är klubbföreträdare är det viktigt att vara extra uppmärksam om din förhandlingsmotpart (din arbetsgivare) kommer att ta några initiativ när det gäller upphovsrätt. Om så sker är det viktigt att du/ni tar kontakt med förbundskansliet, och i första hand Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf.

De nya reglerna i Upphovsrättslagen träder i kraft 1 januari 2023. Dessa regler är baserade på EU:s så kallade DSM-direktiv. Det innefattar bland annat bestämmelser om en i lag tvingande rätt till skälig ersättning när material vidareanvänds – till exempel överlåts till andra medieföretag – liksom nya särskilda regler där Google och Facebook är skyldiga att betala till medieföretagen för att man visar deras webbplatser, och där en andel av ersättningen ska tillfalla de upphovsmän som medverkar hos samma medieföretags webbplatser.     

För mer information, kontakta Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf på olle.wilof@sjf.se eller 070-513 75 11.

Även du som är frilansfacklig är förstås välkommen att höra av dig med frågor och funderingar.

Senast ändrad 12 december 2022