Skyddsombudets framgångsrecept: Prata med folk!

Publicerad 10 oktober 2022

Clas Svahn är skyddsombud på DN och hans och kollegans insatser under pandemin uppmärksammades i Journalisten. De ringde runt till drygt 230 personer. Hans bästa råd till andra skyddsombud är just det: Att prata mycket med folk.

Läs mer om hur DN:s skyddsombud gick tillväga med sin pandemi-insats här

Clas Svahn

Vad är det bästa med att vara skyddsombud?

– Det bästa med att vara skyddsombud är att man lär känna alla på redaktionen, man har alltid en orsak att prata med sina arbetskamrater och känner att man är en del av deras arbetsliv. 

Är det svårt att vara skyddsombud?

– Både och. Det som gör det svårt är att frågorna man arbetar med är väldigt personliga. Inte sällan handlar det om personer som har problem som de inte vill ska komma ut till andra och att hitta en väg framåt för dessa är ibland komplicerat och tar tid. Det som gör det lätt är att arbetet känns engagerande och viktigt. Man gör skillnad och kan få till förändringar som gynnar både den enskilde och hela arbetsplatsen. 

"Man gör skillnad och kan få till förändringar som gynnar både den enskilde och hela arbetsplatsen."

Nämn ett exempel på när du verkligen känt att du kunnat göra nytta som skyddsombud!

– När jag och min skyddsombudskollega Hans Arbman ringde runt till alla drygt 230 personer på DN:s redaktion (två gånger till och med) under pandemin gjorde vi deras arbetssituation bättre. De som behövde stolar och bord för att kunna arbeta på ett bättre sätt hemifrån fick det och det snabbt. Detta gjorde vi tillsammans med redaktionsledningen och HR som också var mycket engagerade i detta men idén kom från oss skyddsombud. Vi kunde också plocka in folk till redaktionen när vi märkte att de inte mådde bra av att arbeta hemma. Rundringningen innebar också att vi fick koll på vilka som kunde behöva hjälp längre fram. Alla personliga uppgifter stannade hos oss skyddsombud.

Har du några goda råd till nya skyddsombud?

– Mitt råd är att prata med folk. Ofta. Att göra er synliga så att de som behöver hjälp hittar till er. Och att visa för ledningen att det ni gör faktiskt är viktigt för hela redaktionen. Medarbetare som mår bra och som kan fångas upp tidigt kostar mindre. Får alla som behöver det hjälp snabbt gynnar det alla.

Senast ändrad 21 oktober 2022