Foto: Journalistförbundet

Nytt förslag om EU-regler hotar tryck- och yttrandefriheten

Publicerad 5 oktober 2022

Regeringen har skickat ut Europaparlamentets ”lagstiftningsresolution med förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet” på remiss. Vi riktar i vårt remissvar kritik mot delar av förslaget som innebär inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten.

Enligt förslaget ska public service-bolagen vara skyldiga att sända information om vissa partier. Det är inte förenligt med yttrandefrihetsgrundlagen. Om bestämmelsen blir verklighet skulle det innebära att SVT, SR och UR skulle vara skyldiga att sända information om vissa partier och kandidater under i förväg bestämda tidsangivelser. Vi i Journalistförbundet menar att en sådan reglering kräver en grundlagsändring.

Det är inte lämpligt att ålägga några medier att tvingas sända information om vissa partier eller kandidater. Public service-bolagen har dessutom redan ett uppdrag att vara opartiska, vilket regleras i sändningstillstånden. Journalistförbundet avstyrker förslaget.

Vi riktar också kritik mot förslaget om att det inte ska vara möjligt att genomföra opinionsundersökningar 48 timmar före valet. Att begränsa möjligheterna att genomföra opinionsundersökningar på det sätt som föreslås skulle strida mot informationsfriheten och anskaffarfriheten i grundlagarna. Det finns inget som tyder på att det i Sverige skulle finnas ett behov av att begränsa möjligheten att genomföra opinionsundersökningar på det sätt som föreslås. Mot den bakgrunden avstyrker Journalistförbundet förslaget.

Senast ändrad 5 oktober 2022