Foto: Journalistförbundet

Information till medlemmar på företag anslutna till Fremia

Publicerad 9 september 2022

Arbetsgivarorganisationen Fremia har meddelat PTK att de avbryter förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Vi har tagit fram information om hur detta påverkar dig som medlem. 

Förhandlingar har pågått under lång tid mellan PTK och Fremia för att komma överens om ett nytt Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd för er som arbetar på företag som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia. Nu har Fremia meddelat PTK att de avbryter förhandlingarna om nytt huvudavtal.

Du kan läsa mer om detta på PTK:s hemsida.

Vad händer nu?

Det finns en avsiktsförklaring mellan parterna PTK och Fremia från juni 2021 om att målet med förhandlingarna är att träffa ett nytt huvudavtal med motsvarande innehåll som det huvudavtal PTK har träffat med Svenskt Näringsliv. Den avsiktsförklaringen gäller fortfarande.

Det pågår nu en dialog mellan parterna, men vi vet inte i nuläget om och/eller när ett nytt huvudavtal kan vara på plats.

Vad innebär det här för mig som arbetar på ett företag som är anslutet till Fremia?

Om ett nytt huvudavtal inte kan träffas före den 1 oktober så kommer ni inte kunna få omställningsstöd via TRR eller TRS och ni får inte del av det nya kollektivavtalade kompetensstödet eller det kompletterande omställningsstödet som ger möjlighet att studera med upp till 80 procent av lönen i upp till två år. 

Om inte ett nytt huvudavtal är klart före 1 oktober kan det ändå vara möjligt för er att ansöka om det statliga omställningsstudiestödet. Ansökan görs då till CSN. Läs mer om det statliga omställningsstudiestödet här.

Vad kan vi göra?

Prata gärna med din arbetsgivare om att du vill ha ett huvudavtal på plats från den 1 oktober med de fördelar det innebär. Journalistförbundet håller er uppdaterade och återkommer med information när vi vet mer om vad som händer framåt. 

Har du frågor? 

Du kan kontakta Journalistförbundets förhandlingschef Katarina Dahlskog om du har frågor. Du når henne på mejladressen kd@sjf.se 


 

Senast ändrad 9 september 2022