Foto: Tor Johnsson

“Viktigt att offentlighetsprincipen fungerar i kris”

Publicerad 30 augusti 2021

Ulrika Hyllert fick den 27 augusti framföra Journalistförbundets synpunkter på hur offentlighetsprincipen fungerat under pandemin. Det är Justitiedepartementet som gett en utredare i uppdrag att “analysera förutsättningarna för medier och allmänhet att granska statens och kommunernas hantering av covid-19-pandemin”. 

– Jag pratade bland annat om att det är extra viktigt att offentlighetsprincipen fungerar när det är kris och att det tyvärr har varit tvärtom, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Vid mötet lyfte Ulrika Hyllert att handläggningen tagit lång tid i många fall och att det finns många exempel på rent motarbetande av att lämna ut sådant som är offentligt. Detta har resulterat i att granskningar försenats eller inte blivit av. Många kommuners inställning till offentlighetsprincipen har visat att det behövs både utbildning och högre krav på att de ska visa hur de lever upp till lagen. 

– Det borde också vara självklart med en realistisk plan för hur en myndighet kan fortsätta lämna ut handlingar när förfrågningarna ökar på grund av till exempel en kris. Utgångspunkten måste vara öppenhet, flera exempel visar dock att det varit det omvända vilket i förlängningen allvarligt skadar demokratin, säger Ulrika Hyllert. 

Den statliga utredningen är tänkt att vara klar senare i höst och presenteras senast sista november 2021. Läs mer mer om utredningen på regeringens hemsida.

Senast ändrad 16 september 2021