Foto: Journalistförbundet

Kritik mot nytt förslag om att förbjuda utlandsspioneri

Publicerad 7 juni 2021

Regeringen vill införa ett nytt brott, utlandsspioneri, i brottsbalken. Man vill dessutom ändra grundlagen och införa utlandsspioneri som ett tryck- och yttrandefrihetsbrott. Förslaget är problematiskt av flera skäl.

I våras presenterade regeringen ett uppdaterat förslag om att kriminalisera utlandsspioneri. Förslaget innebär att det införs ett nytt brott, utlandsspioneri, i brottsbalken. Regeringen vill även ändra grundlagen och införa utlandsspioneri som ett tryck- och yttrandefrihetsbrott. Förslaget har gått ut på remiss i form av ett utkast till lagrådsremiss och remisstiden går ut idag. Journalistförbundets remissvar finns att läsa här.

Förslaget i lagrådsremissen överensstämmer till stora delar med det förslag som presenterades i utredningen SOU 2017:70 ”Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i”. Enligt Journalistförbundet är det beklagligt att regeringen väljer att gå vidare med förslagen trots den massiva kritik som utredningen från 2017 mött från bland andra Journalistförbundet.

Läs gärna mer om Journalistförbundets kritik mot förslaget i debattartikeln ”Ett demokratiskt problem att förbjuda utlandsspioneri” av Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet.

För mer information, kontakta:

Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet: tc@sjf.se.

Senast ändrad 7 juni 2021