Foto: Journalistförbundet

Den obligatoriska olycksfallsförsäkringen upphör 

Publicerad 23 februari 2021

Från och med den 1 april 2021 så upphör den obligatoriska olycksfallsförsäkringen i medlemskapet att gälla. Det kommer däremot fortsatt vara möjligt för dig som medlem att teckna en mer omfattande och frivillig olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Bliwa. 

Det är som en del av vårt arbete med att se över Journalistförbundets försäkringar, medlemserbjudanden och ekonomi som beslut tagits av förbundsstyrelsen att den obligatoriska olycksfallsförsäkringen för yrkesverksamma medlemmar upphör. Ett beslut som tagits av flera anledningar. 

Ej upplevts förmånlig
Tyvärr har vår obligatoriska försäkring ej upplevts som tillräckligt förmånlig. Försäkringsbeloppet på max fem prisbasbelopp innebär idag att ersättningen som mest kan uppgå till 238 000 kronor. Vid till exempel nedsatt funktions- eller arbetsförmåga är max fem prisbasbelopp ett för lågt maxbelopp för de flesta. 

– Det blev tydligt i vår översyn att den obligatoriska olycksfallsförsäkringen helt enkelt var för dålig. Medlemmar som trott att de haft ett bättre skydd har blivit besvikna när de råkat ut för en olycka, säger Journalistförbundets kanslichef Eva-Maria Kollberg. 

Kostar förbundet 1,5 miljoner per år 
Förbundets ekonomi har också påverkat beslutet. Förbundets kostnad för att alla yrkesverksamma medlemmar har en obligatoriska olycksfallsförsäkring landar på runt 1,5 miljoner kronor per år. Samtidigt visar statistik att det enbart är ett fåtal medlemmar varje år kan ta del av försäkringen. Det rör sig om i snitt cirka 10 medlemmar per år. 

– Det är mycket pengar för en förmån som inte varit så förmånlig som medlemmar trott, säger Eva-Maria Kollberg. 

Var femte har en tilläggsförsäkring 
Redan idag har drygt 2000 medlemmar kompletterat sitt skydd med en frivillig olycksförsäkring på 20 prisbasbelopp, vilket kan ge en ersättning på upp till 952 000 kronor i samband med en olycka eller ett dödsfall. Med anledning av att den obligatoriska försäkringen utgår, har Journalistförbundet även förhandlat fram ytterligare en nivå. Det är olycksfallsförsäkring med en maxersättning på 40 prisbasbelopp, vilket 2021 motsvarar en maxersättning på 1 904 000 kronor. 

Inkomstförsäkringen förbättras 
Arbetet med att se över våra försäkringar har även resulterat i att förbundets inkomstförsäkring förbättras från och med den 1 april 2021. Dagens 100 ersättningsdagar i basförsäkringen utökas till 120 ersättningsdagar. Den kommer även bli något billigare för medlemmar som idag betalar 65 kronor per månad för inkomstförsäkringen. Avgiften sänks till 60 kronor per månad. 

Frågor och svar om att den obligatoriska olycksfallsförsäkringen utgår den 1 april 2021 

 

Vilka försäkringar ingår idag i mitt medlemskap? 
Som medlem kan du omfattas av två försäkringar via ditt medlemskap, förutom flera frivilliga försäkringar. Dels en olycksfallsförsäkring för alla yrkesverksamma medlemmar, det vill säga de som blivit medlemmar hos oss när de haft någon form av inhopp, vikariat, fast anställning eller uppdrag som frilans. Och sedan har vi en inkomstförsäkring för alla som har anmält till oss att de är med i en a-kassa. 

Varför har förbundet tagit beslut om att olycksfallsförsäkringen ska upphöra? 
Beslutet togs av förbundsstyrelsen efter att vi gjort en översyn av våra försäkringar. I det arbetet framkom bland annat att den obligatoriska olycksfallsförsäkringen helt enkelt var för dålig. Medlemmar som trott att de haft ett bättre skydd har blivit besvikna när de råkat ut för en olycka. Nu kommer vi istället göra som andra fackförbund och erbjuda dig som medlem att teckna en frivillig olycksfallsförsäkring som är betydligt bättre än den obligatoriska försäkringen som ingått i ditt medlemskap.

Hur mycket har medlemmar kunnat få ut i ersättning från den obligatoriska olycksfallsförsäkringen? 
Maxersättningen som går att få ut är fem prisbasbelopp, vilket för i år motsvarar 238 000 kronor. I samtal vi har haft med både enskilda medlemmar och försäkringsbolaget Bliwa har det framkommit att detta är en för låg ersättning om man till exempel varit med om en olycka som lett till inkomstbortfall på grund av invalidisering. Medlemmar har blivit besvikna. 

Vad händer med oss som utöver den obligatoriska olycksfallsförsäkringen även har en frivillig olycksfallsförsäkring via Journalistförbundet hos försäkringsbolaget Bliwa? 
Ni behåller den frivilliga olycksfallsförsäkringen. I dag är det drygt 2000 av våra medlemmar som valt att förbättra sitt försäkringsskydd med den frivilliga olycksfallsförsäkringen som ger en maxersättning på 952 000 kronor. 

Om jag är intresserad av att teckna en frivillig olycksförsäkring, hur gör jag då? 
Du ska du kontakta försäkringsbolaget Bliwa direkt. Bliwa kommer även skicka ut information till dig som idag omfattas av någon av våra olycksfallsförsäkringar. 

Vad kostar en frivillig olycksfallsförsäkring? 
Som en konsekvens av förbundets översyn av våra försäkringar, så kommer Bliwa nu erbjuda två olika olycksfallsförsäkringar som är frivilliga för dig att teckna. Det rör sig om en försäkring med en maxersättning på 20 prisbasbelopp för 40 kronor per månad eller en försäkring med en maxersättning på 40 prisbasbelopp för 78 kronor i månaden. Som medlem kan du alltså teckna en frivillig olycksfallsförsäkring till en lägre premiekostnad än motsvarande olycksfallsförsäkringar på marknaden. Läs mer på bliwa.se/sjf

Vad omfattar olycksfallsförsäkringen? 
Den täcker kostnader som följer direkt efter ett olyckstillfälle. Till exempel för vård, rehabilitering och resor. Men där den gör verklig skillnad är om olyckan leder till en funktionsnedsättning som gör att du inte längre kan arbeta eller fungera som du gjort tidigare. Om du avlider till följd av en olycksfallsskada betalas en viss procent av prisbasbeloppen ut till dödsboet. Läs mer på bliwa.se/sjf

Borde inte vi medlemmar få en lägre medlemsavgift när den obligatoriska olycksfallsförsäkringen utgår?

Olycksfallsförsäkringen har kostat förbundet 12,50 kronor per månad och medlem som omfattas. Det rör sig om cirka 1,5 miljoner kronor per år. Det är mycket pengar och tyvärr har den här förmånen inte varit så förmånlig som medlemmar trott. De nya frivilliga olycksfallsförsäkringarna är bättre, och det har varit viktigt för oss att medlemmar får teckna dessa till ett lågt pris. När det gäller frågan om en lägre medlemsavgift så är det ett beslut som endast kan fattas av förbundets kongress. 

Förändrar förbundet även inkomstförsäkringen? 
Ja. Inkomstförsäkringen kommer från och med den 1 april 2021 förbättras. Från dagens 100 ersättningsdagar i grundförsäkringen, så ökar vi till 120 ersättningsdagar. Den kommer även bli något billigare för dig som idag betalar 65 kronor per månad för inkomstförsäkringen. Avgiften sänks till 60 kronor per månad. Läs mer på sjf.se/forsakringar


För frågor om beslutet, kontakta: 
Eva-Maria Kollberg, Journalistförbundets kanslichef emk@sjf.se 

För frågor om försäkringarna, kontakta:
Bliwas kundservice via bliwa.se/kundservice eller läs mer på bliwa.se/sjf

Senast ändrad 26 februari 2021