Fler nöjda medlemmar

Publicerad 19 november 2020

Journalistförbundets medlemmar är mer nöjda med medlemskapet nu än för fyra år sedan. Man vill samtidigt se ökad trygghet för frilansar och visstidsanställda. Det är några av de punkter som kom fram i medlemsundersökningen, som gjordes i september 2020.

Nu vet vi mer om vilka frågor våra medlemmar vill att vi ska sätta i fokus framöver. Vi vet vad vi gör bra och vad vi behöver bli bättre på. Vi finns till för våra medlemmars skull, och vi vill förstås att så många som möjligt ska vara så nöjda som möjligt med vårt arbete. Som enskild medlem kan man också alltid höra av sig till vårt kansli med synpunkter och idéer, eller skriva en motion till förbundsstyrelsen eller kongressen.

Glädjande med gott betyg

Kantar Sifo har genomfört förbundets tre senaste medlemsundersökningar. År 2013, 2016 och nu den senaste i september 2020. Resultatet från årets undersökning visar att förbundets relationsindex har ökat. Från +48 till +60 på de senaste fyra åren. Detta på skalan -65 till +125. Kul!

Relationsindex är en sammanställning av övergripande betyg, medlemmars rekommendation till andra, lojalitet, användbarhet och upplevd nytta. Enligt sammanställningen från Kantar Sifo har den största ökningen i årets undersökning skett i andelen som uppger att de tycker att förbundet är "utomordentligt bra" eller "mycket bra". Som förbund har vi även tydligt stärkt relationen med visstidsanställda och frilansar.

Vi är bra på yrkesetik och yttrandefrihet

Det som medlemmarna anser är Journalistförbundets tydligaste styrkor är hur förbundet arbetar med frågor som handlar om tryck- och yttrandefrihet, yrkesetik, upphovsrätt samt medlemsservice som kollektivavtal.

Arbete mot ut-lasning och bättre frilansvillkor

Trots att relationen till medlemmarna har stärkts så finns det fortfarande tydliga utvecklingsområden som förbundet enligt undersökningen bör arbeta med ytterligare för att fortsatt kunna stärka relationen. Återkommande krav är ökad trygghet på arbetsmarknaden för frilansar och visstidsanställda:

”Idag upplevs i stor utsträckning ett missnöje med att journalister projektanställs och sedan tillämpas ut-lasning för uppsägning. De osäkra arbetsvillkoren skapar en otrygghet och stress som motverkar en hållbar framtid som journalist”, skriver Kantar Sifo i sin sammanställning av svaren.

Fokus på lön

Arbetet med löner behöver också ett ökat fokus:

”Medlemmarna önskar även att Journalistförbundet verkar mer aktivt för att säkerställa bättre löneutveckling och mer rimliga lönenivåer, både för de som har fastanställningar och de som inte har det”, sammanfattar Kantar Sifo.

I resultatet av undersökningen går det även att läsa att förbundet behöver vara mer synligt, sprida mer information och vara mer tillgängligt för att stötta medlemmarna. Till exempel har många svårt att bedöma hur förbundet arbetar med frågor om sexuella trakasserier eller rasism och inkludering.

Fler vill engagera sig

Positivt är att viljan att engagera sig i förbundet är stort. Totalt är det 11 procent som uppger att de är passiva medlemmar idag men vill engagera sig mer. Främst handlar det om nytillträdda medlemmar och medlemmar i åldersgruppen 18-29 år.

4 procent av medlemskåren uppger däremot att de är aktiva idag men vill engagera sig mindre.

Tidningen Journalisten uppskattas

I medlemsundersökningen ställdes frågor om förbundets självständiga medlemstidning Journalisten. 77 procent svarade att de i hög grad uppskattar Journalisten. Främst är det via papperstidningen som medlemmarna tar del av innehållet, men drygt var tredje uppger att de får del av innehållet via Journalistens hemsida. 

Fortsatt analys

Förbundets kansli fortsätter analysera undersökningen och läsa frisvaren. Vi jobbar fortlöpande med att förändra och förbättra vårt arbete, för att tillmötesgå de behov som finns bland våra medlemmar.

Samtliga medlemmar i Journalistförbundet bjöds in till att besvara medlemsundersökningen som genomfördes av Kantar Sifo under tidsperioden 4-22 september 2020. Totalt besvarade 3302 medlemmar undersökningen, vilket motsvarar 24 procents svarsfrekvens.

Senast ändrad 19 november 2020