Debatt: EU måste stoppa SLAPP!

Publicerad 19 november 2020

Domstolsprocesser används för att stoppa exempelvis journalister och engagerade medborgare. Pressfriheten är redan under hårt tryck i hela EU och förslaget från Näringslivets Medieinstitut riskerar att försämra den ännu mer – även i Sverige. Vi svarar, tillsammans med Reportrar utan gränser och Civil Rights Defenders, på Pamina Falcks replik på Aftonbladet Debatt.

Denna slutreplik publicerades på Aftonbladet Debatt 19 november 2020.

Journalistförbundet, Reportrar utan gränser, Civil Rights Defenders och 81 andra organisationer har i ett debattinlägg krävt att EU måste stoppa så kallade SLAPP:s (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Domstolsprocesser används som vapen för att stoppa exempelvis journalister och engagerade medborgare.

Svenska journalister hotas också

Pamina Falck, Näringslivets medieinstitut, skriver i en replik på Aftonbladet Debatt att medierna i Sverige, enligt henne, har för stor makt och att enskilda har svårt att driva processer mot medier.

Denna verklighetsuppfattning får antas bero på att Näringslivets medieinstitut inte på lika nära håll som oss följer de kränkningar som journalister utsätts för. Hot och hat mot journalister är ett stort problem i Sverige. Vi vet att det leder till självcensur och att journalister lämnar yrket. I och med detta halkar Sverige efter Norge och Danmark i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.

Digitaliseringen möjliggör

Vi har färska exempel på att SLAPP:s kommit till Sverige. Journalister har stämts i tingsrätt för att de granskat så kallade bluffakturaföretag och Realtids journalister hotas med stämning.

När texter publiceras i en tidning är det ansvarig utgivare som kan åtalas. Idag sprids texter i sociala medier där grundlagsskydd inte alltid gäller, vilket gör det lättare att ge sig på enskilda journalister. När texter sprids utomlands kan en person som vill stämma en journalist välja att göra det i ett land med svagt skydd mot SLAPP:s. Därför är det viktigt att EU gemensamt tar sig an frågan. Pressfriheten är redan under hårt tryck i hela EU och Pamina Falcks förslag riskerar att försämra pressfriheten än mer även i Sverige.

Näringslivets medieinstitut kan fortsätta blunda för problemet, men vi har journalister att tänka på – journalister som förväntar sig att vi ska hjälpa dem i det verkliga livet.

Erik Halkjaer, ordförande, Reportrar utan gränser Sverige (RSF Sverige)

Ulrika Hyllert, ordförande, Svenska Journalistförbundet

John Stauffer, chefsjurist, Civil Rights Defenders 

Senast ändrad 19 november 2020