Viktigt att du anmäler hot

Publicerad 23 september 2020

Många journalister utsätts dagligen för hot och hat. I kampen för att motverka detta är det grundläggande att vi hjälps åt att anmäla. Och kom ihåg: Det finns stöd och hjälp att få!

Att leva med hot och hat, enbart för att man gör sitt jobb som journalist, är tyvärr verklighet för en alldeles för stor andel av våra medlemmar idag. Samtidigt som demokratin hotas när journalister inte vågar bevaka vissa ämnen, är det också en oacceptabel arbetsmiljö att verka i.

Om du som journalist blir utsatt för någon form av hot eller våld ska det dokumenteras och anmälas. Du kan när som helst kontakta Journalistförbundet för stöd och råd. Du kan också vara i behov av särskilt polisskydd.

Läs mer här om vad du kan göra om du blir utsatt.

Vi har också, via Prevent och i samarbete med Medieföretagen, tagit fram hatochhot.se som ska hjälpa redaktioner och journalister att förebygga och hantera hat och hot.

Senast ändrad 23 september 2020