Foto: Tor Johnsson

Kravet: Ta lika stort ansvar för frilansar

Publicerad 16 mars 2020

Egenföretagare och frilansar drabbas hårt och snabbt av krisen. Journalistförbundet välkomnar därför regeringens besked om att staten står för karensdagarna i 14 dagar för f-skattare. Men Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert kräver nu att regeringen gör mer.

Regeringen har meddelat att stöd till större företag kommer att sättas in, med anledningen av den ekonomiska påfrestning som corona-krisen medför. 

– Vi kräver att regeringen tar ett minst lika stort ansvar för egenföretagare och frilansar. Läget är allvarligt för den enskilda frilansen som redan idag har en låg inkomst och inte omfattas av de sociala skyddsnäten på samma sätt som anställda, säger Ulrika Hyllert, och fortsätter:

– Särskilda åtgärder behövs för den enskilda frilansen. Man behöver betala mat och hyra, men också kunna fortsätta med sin verksamhet när krisen är över. Frilansar är en viktig del i demokratin och står som en garanti för mångfald och bredd. 

Förenkla för möjlighet till a-kassa

Konsekvenserna av att inte få betalt för inbokade uppdrag som ställs in är förödande eftersom frilansen ofta står för hela risken själv. Journalistförbundet vädjar därför till uppdragsgivare att betala ut arvoden för uppdrag – även om de inte går att utföra, exempelvis på grund av att det som skulle bevakas är inställt. 

– En konkret fråga som vi anser bör genomföras omedelbart är att det bör införas en utökad möjlighet att lägga en enskild firma vilande så att det går att få a-kassa enkelt och utan några långsiktiga konsekvenser för verksamheten i firman, säger Ulrika Hyllert.

Ännu mer ersättning för karens

Journalistförbundet välkomnar att regeringen står för karensdagarna i 14 dagar för de med f-skatt.

– Men vi hade förstås helst sett att de stått för hela den period som f-skattare har som karenstid – vilket kan vara längre. Vi förväntar oss att regeringen utvidgar detta och tar ansvar även för dem som har längre karenstid, det är ingen stor kostnad och det spelar stor roll, säger Ulrika Hyllert.

Kraven tas upp vid regeringsmöten

Journalistförbundet samarbetar och samverkar med andra organisationer för att driva frågor för frilansar under krisen. Samverkansorganisationen KLYS, där förbundet ingår, träffar idag demokrati- och kulturminister Amanda Lind och tar upp frilansars situation. Förbundet har också tät kontakt med vår centralorganisation TCO som både bevakar och påverkar för våra medlemmars räkning. 

På fredag träffar Journalistförbundet Amanda Lind igen, och kommer då återigen att lyfta de akuta frågor som uppkommit på grund av krisen.

Senast ändrad 7 maj 2020