Foto: Tor Johnsson

Stort tack Sveriges fristäder!

Publicerad 27 februari 2020

Journalistförbundet och elva andra organisationer riktar ett tackbrev till Sveriges 25 fristäder. "Att bli en fristad för förföljda och hotade kulturskapare har blivit en viktig angelägenhet och kulturpolitisk satsning för den enskilda kommunen eller regionen", skriver Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert i brevet nedan tillsammans med de övriga organisationernas ordföranden.

Runt om i världen finns krafter i dag som inte skyr några medel för att stoppa det fria ordet. Författare, journalister, konstnärer, musiker och andra kulturutövare som blir måltavlor för dessa krafter. De förföljs, hotas, fängslas och ibland till och med mördas när de använder sig av sina mänskliga rättigheter att fritt uttrycka sig.

Att arbeta för att förföljda och hotade författare, journalister, konstnärer och musiker ska få skydd och komma i säkerhet är en central uppgift för oss undertecknade. I vårt dagliga arbete ser vi hur det behovet hela tiden ökar. Det är ingen överdrift att säga att fristäder som ger skydd åt dessa kulturarbetare behövs mer än någonsin. 

Det är därför som vi vill ta detta tillfälle och tacka alla 25 fristäder runt om i Sverige som valt att vara en fristad inom nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN). Tack Region Dalarna, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Piteå, Region Jönköpings län, Region Skåne, Sandviken, Sigtuna, Stockholm, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västra Götalandsregionen, Växjö, Örebro och Östersund! 

Att bli en fristad för förföljda och hotade kulturskapare har blivit en viktig angelägenhet och kulturpolitisk satsning för den enskilda kommunen eller regionen, som oavsett storlek och politisk styrning, på ett väldigt konkret sätt kan stå upp för och befästa samhällets viktigaste grundvalar – demokrati och yttrandefrihet. Tillsammans skickar ni en signal till omvärlden om att ni tydligt står upp för dessa värden.  

Vi hoppas att fler städer och regioner blir inspirerade av er och vill följa ert exempel att verka aktivt för demokrati och yttrandefrihet.  

Återigen, stort tack Sveriges fristäder! 

Lars Ahlström, ordförande Översättarcentrum 
Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN
Petra Brylander, ordförande Scensverige
Sara Edström, ordförande Konstnärernas riksorganisation
Josefine Engström, ordförande Svenska tecknare
Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser
Stig Hansén, ordförande Författarcentrum Riks
Valeria Hedman, ordförande Illustratörscentrum
Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet
Alfons Karabuda, ordförande Skap
Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians
Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund
 

Senast ändrad 27 februari 2020