Branschkritik mot hemlig dataavläsning

Publicerad 17 december 2019

Journalistförbundets ordförande, Ulrika Hyllert, har idag tillsammans med flera andra företrädare för mediebranschen skickat ett öppet brev till justitieminister Morgan Johansson. I brevet kritiseras regeringens förslag om hemlig dataavläsning för att utgöra ett hot mot källskyddet.

Reglerna om hemlig dataavläsning föreslås träda i kraft den första mars nästa år. Då kommer polisen få möjlighet att gå in i mobiler, datorer och få tillgång till internetkonton. Det skydd som finns för mobiler och internetkonton som används av journalister är inte tillräckligt starkt, vilket kommer att påverka journalisternas möjligheter att skydda sina källor. 

”Om källor inte känner sig trygga kommer det att minska medias möjligheter att avslöja korruption och andra oegentligheter, vilket är ett problem för demokratin.” Så skriver undertecknarna av brevet.

Läs hela brevet i dokumentet nedan. 

Regeringens proposition:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/12/prop.-20192064/

Läs Ulrika Hyllerts debattartikel på samma ämne från tidigare i höst:
https://www.journalisten.se/debatt/darfor-hotar-de-nya-reglerna-om-dataavlasning-kallskyddet

För mer information, kontakta:
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet 
tove.carlen@sjf.se alt 08-613 75 32
 

Senast ändrad 26 februari 2020