Foto: Tor Johnsson

Nu börjar operatörerna att lagra trafikdata igen

Publicerad 1 oktober 2019

Idag träder den nya lagen om datalagring i kraft. Det innebär att operatörerna återigen är skyldiga att lagra data över bland annat mobilsamtal. 
– Reglerna är problematiska ur källskyddssynpunkt och en påminnelse om vikten av att skydda källor digitalt, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert i en kommentar.

De nya reglerna innebär att teleoperatörer blir skyldiga att spara uppgifter om elektronisk kommunikation till exempel samtalstrafik och ip-adresser. Operatörerna är också skyldiga att lämna ut uppgifterna till polis i vissa fall.

– Vi i Journalistförbundet har kritiserat de nya reglerna eftersom det inte finns några garantier för att uppgifter som omfattas av journalisters tystnadsplikt inte lagras och lämnas till polisen. För dig som journalist är de nya reglerna en påminnelse om hur viktigt det är att tänka på digitalt källskydd, säger Ulrika Hyllert.

Internetstiftelsen har i samarbete med Journalistförbundet tagit fram guiden "Digitalt källskydd – en introduktion" innehåller tips för dig som vill se över ditt källskydd. Guiden hittar du här.

De nya reglerna om datalagring finns i Lagen om elektronisk kommunikation, kapitel 6, § 16a-16f:

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (riksdagen.se)

Senast ändrad 26 februari 2020