Foto: Tor Johnsson

Ny ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp

Publicerad 12 december 2018

Journalistförbundets styrelse har utsett Hanna Nyberg till ny ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp. Hanna Nyberg tar över ordförandeskapet efter Ulrika Hyllert som den första februari tillträder som förbundsordförande och därmed lämnar uppdraget i Yttrandefrihetsgruppen.

Hanna Nyberg

Hanna Nyberg är till vardags ordförande i SVT:s journalistklubb och ledamot av Journalistförbundets styrelse. Hon bor i Göteborg och har tidigare jobbat som reporter på SVT Väst och Uppdrag granskning samt varit korrespondent i Moskva. Hanna Nyberg har en lång facklig bakgrund och har bland annat engagerat sig för att motverka trakasserier mot journalister. Hanna Nyberg har ett stort intresse för yttrandefrihetsfrågor och pressfrihet internationellt.

Vad gör Yttrandefrihetsgruppen?

Journalistförbundets Yttrandefrihetsgrupp bevakar yttrande-, tryckfrihets- och offentlighetsfrågor. Gruppen jobbar på olika sätt för att stötta medlemmar i frågor som digitalt källskydd, möjligheten att ta del av allmänna handlingar och hot och hat mot journalister. Gruppen anordnar debatter och seminarier, uppvaktar politiker med mera.

För mer information kontakta:
Ulrika Hyllert, tillträdande förbundsordförande Journalistförbundet, 070-784 31 14
Hanna Nyberg, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 076-894 99 13
Tove Carlén, sekreterare i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-267 65 77

Senast ändrad 2 mars 2020