Nils Funcke tar plats i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp

Publicerad 8 oktober 2018

Journalistförbundets styrelse har utsett Nils Funcke till ledamot i förbundets Yttrandefrihetsgrupp. Nils Funcke har varit med i Yttrandefrihetsgruppen tidigare. Han kom med i november 2012, men gick ur i februari 2017 i samband med att han tillträdde som vd för branschorganisationen Utgivarna.

Nils Funcke är lärare i journalistik på JMK. Han har ett stort intresse för tryck- och yttrandefrihetsfrågor och  har skrivit tre böcker på ämnet. Han har bland annat varit sekreterare i yttrandefrihetskommittén som lämnade sitt slutbetänkande 2012. Han har också en lång karriär som journalist bakom sig, bland annat som chefredaktör för Riksdag och departement. Nils Funcke kommer att kunna bidra med sina erfarenheter från såväl redaktioner som departement och universitetsvärlden.

Vad gör Yttrandefrihetsgruppen?

Journalistförbundets Yttrandefrihetsgrupp bevakar yttrande-, tryckfrihets- och offentlighetsfrågor. Gruppen jobbar på olika sätt för att stötta medlemmar i frågor som digitalt källskydd, möjligheten att ta del av allmänna handlingar och hot och hat mot journalister. Gruppen anordnar debatter och seminarier, uppvaktar politiker med mera. 
 
För mer information kontakta:
Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-784 31 14
Tove Carlén, sekreterare i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-267 65 77

Senast ändrad 8 oktober 2018