Europeisk frilans-konferens i Stockholm

Publicerad 10 oktober 2018

Denna vecka anordnar Journalistförbundet ett seminarium i Stockholm, tillsammans med European Federation of Journalists, EFJ. Seminariet syftar till att ge de deltagande förbunden möjlighet att utbyta erfarenheter kring frilansfackliga frågor.

Onsdag-torsdag, 10-11 oktober, deltar delar av Journalistförbundets kansli tillsammans med förtroendevalda från Frilans Riks på ett seminarium med temat ”Equal rights for freelancers”. Seminariet är ett samarbete mellan Journalistförbundet och European Federation of Journalists. På plats i Stockholm deltar drygt 40 personer från 20 olika länder. Deltagarna är både förtroendevalda och kanslianställda på olika journalistförbund.

Förbundsordförande Jonas Nordling inledde dagen med att hälsa alla välkomna till seminariet tillsammans med Mogens Blicher Bjerregård, ordförande i EFJ, och Renate Schroder, verksamhetsledare på EFJ. Under förmiddagen var Martin Jönsson, digital utvecklingschef på Dagens Nyheter, inbjuden för att tala om deras riksnätverk som ett lyckat exempel på frilanssatsningar. Aminata Grut från Frilans Riks pratade därefter om hur hot drabbar frilansjournalister. Några av frågorna som ska diskuteras under det fortsatta seminariet handlar om hur frilansar kan organisera sig, samt lyckade exempel på det runt om i Europa. Under onsdagseftermiddagen håller Johan Lif och Victoria da Silva från Journalistförbundet en workshop om hur man kan organisera och ge service till frilansar.

Seminariet går att följa i sociala medier, via hashtaggen #managingchange

(På bilden fr v: Oddrun Midtbø från Norsk Journalistlag, frilansrådgivare Victoria da Silva och förhandlingschef Johan Lif från Journalistförbundet.)

Senast ändrad 2 mars 2020