Handbok mot sextrakasserier – för förtroendevalda

Publicerad 31 augusti 2018

Journalistförbundet jobbar för att ingen ska utsättas för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Som förtroendevald är man en viktig aktör när det gäller att upprätthålla det arbetet lokalt. TCO:s nya handbok är tänkt som en guide och ett stöd.

TCO:s Handbok mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen har två huvudteman:

  1. Det förebyggande arbetet för att förhindra förekomsten av sexuella trakasserier och repressalier som sker i samverkan mellan arbetsgivare och den fackliga organisationen och dess förtroendevalda.
  2. Vad som krävs om sexuella trakasserier inträffar på arbetsplatsen.

Du som är förtroendevald i Journalistförbundet kommer bland annat hitta information om hur man kan se till att ha en bra handlingsberedskap, vad du som förtroendevald har för roll och vad man gör om sexuella trakasserier inträffar och arbetsgivaren inte följer lagen.

Låt handboken vara en guide och ett stöd för dig och dina förtroendevalda kollegor.

Läs mer och ladda ner den här.

Senast ändrad 5 oktober 2020