Regeringskansliet ändrar praxis efter JO-anmälan

Publicerad 20 juni 2018

I ett halvår har Journalistförbundet väntat på att regeringen ska pröva förbundets begäran om att ta del av utrikesministerns epost logg. Nu tar historien en ny vändning - regeringskansliet ändrar praxis och UD lämnar ut e-postloggen.

Det var Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp som i december 2017 begärde ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg. Utrikesdepartementet (UD) beslutade att inte lämna ut loggen med hänvisning till att statsråds e-postlogg i sin helhet omfattas av sekretess. Förbundet bad då att ärendet skulle prövas av regeringen.

När något beslut inte hade kommit efter tre månader anmälde förbundet UD till Justitieombudsmannen (JO). JO valde dock att lägga ner anmälan eftersom ärendet var överlämnat till regeringen och JO inte kan pröva vad regeringen gör utan enbart vad tjänstemännen på departementen gör.

Något beslut från regeringen har Journalistförbundet inte fått. Istället får förbundet nu efter ett halvår ut mailloggen från UD. Anledningen är enligt UD att praxis ändrats inom regeringskansliet. Istället för att hela statsrådens e-postloggar omfattas av sekretess ska sekretessprövningen göras ”rad för rad” på samma sätt som departementet gör med andra personers, till exempel tjänstemännens, e-postloggar.

För mer information kontakta:

Tove Carlén, jurist Journalistförbundet 070-2676577.

Senast ändrad 2 mars 2020