Nytt förslag om strejkrätten behöver utredas mer noggrant

Publicerad 5 juni 2018

Idag presenterade LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv ett förslag om förändringar i strejkrätten. Journalistförbundet står inte bakom parternas förslag.

– Effekterna av parternas förslag är inte helt överblickbara. Förslaget har nyligen presenterats för oss, och det blev snabbt uppenbart att vissa dimensioner saknats i arbetet. Vi behöver mer noggrant utreda hur de olika delarna påverkar Journalistförbundets möjligheter att vidta stridsåtgärder för alla sina medlemmar, säger Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet.

Den 20 juni kommer Stridsåtgärdsutredningen som regeringen tillsatt att presentera sitt förslag, men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson meddelade på en presskonferens under eftermiddagen att regeringens preliminära bedömning är att det förslag som parterna tagit fram är det förslag som kommer att remitteras. Journalistförbundet har inte ställt sig bakom detta förslag. 

Vid frågor kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, 072-721 51 00

Senast ändrad 2 mars 2020