Foto: Tor Johnsson

Nu startar vi kampanjen “Till mitt yngre jag”

Publicerad 8 juni 2018

Unga kvinnor som är nya i mediebranschen löper stor risk att bli utsatta för sexuella trakasserier. Idag startar därför Journalistförbundet kampanjen “Till mitt yngre jag” för att stötta unga kvinnor som är nya i mediebranschen med råd och information om sexuella trakasserier.

Journalistförbundet har samlat kvinnliga journalister som jobbat ett tag i branschen och i ett antal filmer låtit dem berätta för sina yngre jag vad de önskar att de hade fått veta när de skulle börja på sitt första jobb. Bland de som deltar i kampanjen finns Jennie Sandberg, Rania Shemoun Olsson och Anna-Lena Laurén.

Alla ska kunna gå till jobbet utan att bli utsatta för sexuella trakasserier. Vi vet att det finns ett samband mellan att vara ung, kvinna, med en otrygg anställning och risken att bli utsatt för sexuella trakasserier. Journalistförbundet vill med den här kampanjen fortsätta vårt arbete mot sexuella trakasserier och samtidigt göra det tydligt för unga kvinnor i branschen vad de kan göra om de känner sig utsatta”, säger Ulrika Hyllert, vice ordförande i Journalistförbundet.

Många som är nya i arbetslivet vet inte vad som klassas som sexuella trakasserier, vart de ska vända sig om de känner sig utsatta, eller vad som kan hända om man säger ifrån. Det vill Journalistförbundet ändra på.

Som fackförbund har Journalistförbundet en självklar roll i att motarbeta sexuella trakasserier på arbetsplatsen och stötta de personer som blir utsatta. Vi ställer också krav på arbetsgivarna i branschen att genom systematiskt arbetsmiljöarbete bli bättre på att förebygga och hantera sexuella trakasserier.

Läs mer om kampanjen “Till mitt yngre jag”

Film med Jennie Sandberg https://www.youtube.com/watch?v=dZeim7P2OmY

Film med Rania Shamoun Olsson https://www.youtube.com/watch?v=vRwYnCdOwEI

Ladda ned bild på Ulrika Hyllert.

Kontaktperson: Jacob Lapidus, kommunikationschef. 076-16 43 959, jacob.lapidus@sjf.se.

Senast ändrad 26 februari 2020