Viktiga och nödvändiga ersättningar till upphovsmännen måste värnas

Publicerad 7 maj 2018

Näringsutskottet har i dagarna bestämt att Riksdagens kammare ska uppmana regeringen att ta initiativ till en översyn av det svenska privatkopieringssystemet ("PKE-systemet").

PKE-systemet, som funnits under cirka 15 år, innebär att viktiga och nödvändiga ersättningar utgår till upphovsmän i första hand inom TV-området, däribland många journalister.

– Privatkopieringsersättningen är avgörande för många upphovsmäns möjligheter till försörjning, och bidrar till att fler upphovsmän kan leva på sitt skapande än om PKE inte hade funnits. PKE-systemet är rättssäkert och rättvist, men det kan säkert förbättras ytterligare, säger Olle Wilöf, jurist på Journalistförbundet.

PKE-systemet innebär att ersättning ska betalas av importörer/tillverkare av vissa apparater (till exempel mobiltelefoner), som ger möjlighet att för privat bruk kunna kopiera bland annat filmer och TV-program. Avgiften som betalas av de företag som importerar/tillverkar är låg – för en hårddisk cirka 80 kronor - men den totala summan innebär att fler kulturskapare kan leva på sitt arbete än om systemet inte hade funnits. Systemet ger enskilda upphovsmän en ersättning de har rätt till enligt lag – en ersättningsrätt som även EU-rätten kräver att länder som Sverige måste ha.

–  Sverige har ett modernt och välbalanserat system för privatkopiering. Nivåerna på avgiften anpassas efter befintlig kopiering, men det förutsätter att företagen inom elektronikbranschen samarbetar med upphovsmännens organisationer för att den ska kunna funka på bästa sätt, säger Olle Wilöf

Flera svenska partier har uttryckt att den nu gällande PKE-systemet bör utredas. I detta arbete är det av yttersta vikt att det svenska kulturlivet, upphovsmännen/kulturskaparna och deras rätt till rimlig ersättning för sin upphovsrätt värnas. Vissa av de som kritiserar PKE-ordningen anser att ersättningen ska betalas via skatten (statsbudgeten) men enligt en dom från EU-domstolen är det inte tillåtet att staten ersätter upphovsmännen istället för de företag som tillverkar eller importerar de apparater som omfattas av PKE-avgiften (till exempel mobiltelefoner och hårddiskar).

Journalistförbundet efterlyser garantier från riksdagens partier om att dessa principer kommer att värnas och upprätthållas.

För kommentarer och mer information kontakta:
Olle Wilöf, jurist Journalistförbundet, tel 08-613 75 11

Senast ändrad 2 mars 2020