Kongressuttalande om otryggheten i mediebranschen

Publicerad 11 april 2018

Läs kongressens uttalande om hur otryggheten i mediebranschen ska bekämpas.

Bekämpa otryggheten i mediebranschen

Den oberoende utredaren Kent Werne har på Journalistförbundets uppdrag undersökt mediebranschen och pekat på område efter område där förändringar behöver vidtas för att bekämpa otryggheten i mediebranschen.

Framförallt handlar det om skäliga arvoden till frilansar, ett stopp för utlasningen av visstidsanställda samt skäliga villkor för bemanningsanställda och anställda i produktionsbolag.

Bra villkor och god arbetsmiljö för frilansar och anställda är en förutsättning för att producera bra journalistik. En god journalistik är också en förutsättning för en fri press. Att minska otryggheten i mediebranschen är något som alla har att tjäna på. Därför är det hög tid att med gemensamma krafter skapa en trygg bransch med skäliga villkor!

Journalistförbundets kongress samlad i Bålsta i april 2018 uppmanar arbetsgivare och uppdragsgivare att tillsammans med oss ta krafttag för att minska otryggheten i mediebranschen.

Senast ändrad 5 mars 2020