Kongressen: Uppdatera offentlighetsprincipen – gör den digital

Publicerad 11 april 2018

Här är kongressens uttalande om öppenhet:

Uppdatera offentlighetsprincipen – gör den digital

Den svenska offentlighetsprincipen är en hörnsten i vår demokrati. Den möjliggör undersökande journalistik och bidrar till att oegentligheter avslöjas. Tyvärr har offentlighetsprincipen inte hängt med i den digitala utvecklingen, vilket lett till att det saknas rätt att ta del av allmänna handlingar i digital form. Detta är ett problem som riskerar att sätta käppar i hjulen för viktig journalistik.

Den digitala omställningen av myndigheterna går nu snabbt. I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR ser alla organisationer över hanteringen av personuppgifter. Vissa myndigheter tolkar de nya reglerna som att de måste bli mer restriktiva med att skicka ut allmänna handlingar via e-post. Därför finns det en stor risk för att GDPR kommer att försvåra för journalister och andra som vill ta del av allmänna handlingar digitalt.

Journalistförbundets kongress samlad i Bålsta i april 2018 uppmanar regeringen och riksdagen att uppdatera offentlighetsprincipen genom att införa rätten att få ut allmänna handlingar digitalt.

Läs mer om på kongressen på www.sjf.se/kongress

Senast ändrad 5 mars 2020