Kongressen: Rör inte strejkrätten!

Publicerad 11 april 2018

Kongressuttalande om inskränkt konflikträtt.

Rör inte strejkrätten!

Strejkrätten är en grundläggande facklig rättighet i Sverige. Det är oacceptabelt att regeringen hotar ta situationen i Göteborgs hamn som intäkt för att överväga en begränsning av fackförbundens möjligheter att genom konflikt kämpa för kollektivavtal för sina medlemmar. En sådan försämring skulle få återverkningar långt utanför Göteborgs hamn.

Journalistförbundets kongress samlad i Bålsta i april 2018 uppmanar Sveriges regering och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att inte lägga några förslag som syftar till att inskränka konflikträtten på svensk arbetsmarknad.

Senast ändrad 5 mars 2020