Hot mot journalister – brev till Morgan Johansson från Pressens samarbetsnämnd

Publicerad 31 januari 2018

Journalistförbundet har som en av huvudmännen i Pressens samarbetsnämnd ställt sig bakom ett brev till justitieminister Morgan Johansson angående hot mot journalisten. Bakgrunden är misshandeln av kriminalreportern Håkan Slagbrand vid Vestmanlands Läns Tidning (VLT). Pressens samarbetsnämnd består förutom Journalistförbundet av Publicistklubben, Sveriges Tidskrifter och TU Medier i Sverige.

Justitieminister Morgan Johansson 
Justitiedepartementet 
103 33 STOCKHOLM
 

HOT MOT JOURNALISTER!

Kriminalreportern Håkan Slagbrand vid Vestmanlands Läns Tidning (VLT) misshandlades grovt i sitt hem i maj 2017. Tidigare hade hans bil satts i brand. Kopplingen till hans journalistiska verksamhet är uppenbar. 

Efter bara två veckor lades förundersökningen ner. Efter att beslutet överklagats togs förundersökningen upp på nytt. Men har nu åter lagts ner.

Pressens Samarbetsnämnd – Journalistförbundet, Publicistklubben, Sveriges Tidskrifter och TU Medier i Sverige – är en organisation för såväl den medieetiska verksamheten som för massmedierna i stort. Vi företräder en mycket bred krets av svenska medier och journalister.

Vi har diskuterat "fallet Slagbrand" och är mycket bekymrade.

Vi är väl medvetna om att det inte ankommer på dig som justitieminister att agera i ett enskilt fall. Men "fallet Slagbrand" belyser ett tydligt problem och en brist i lagstiftningen.

Vi menar att våld och hot mot just journalister bör ses som ett särskilt allvarligt brott eftersom det utgör hot mot yttrandefriheten och i förlängningen – demokratin.

Om detta i praktiken inte kan beivras eller omfattas av lagstiftningen – till exempel brott mot medborgerlig frihet – så har vi ett bekymmer. Det gäller inte minst under ett valår, som nu 2018.

Mot den bakgrunden vill vi uppmana dig att markera och snarast ta initiativ till lagstiftningsåtgärder som säkerställer att hot mot journalister kan förebyggas och beivras.

Stockholm den 31 januari 2018

För Pressens Samarbetsnämnd

Anna Hedenmo, ordförande

Senast ändrad 5 mars 2020