Uppräkning av frilansrekommendationen med 2,2 procent

Publicerad 5 december 2017

För 2018 höjer Journalistförbundet frilansrekommendationen med 2,2 procent. Ny rekommendationsnivå för frilansarvoden blir 996 kronor/timme.

Frilansrekommendationen är ett riktmärke för frilansarvoden. Arvodesnivån är kopplad till genomsnittslönen för kategorin anställda reportrar och fotografer i Stockholms län. Rekommendationen utgår från att frilansen innehar F-skattesedel.

Frilansrekommendationen för 2018 består av två delar:

• En rekommenderad uppräkning av befintliga arvoden med 2,2 procent, precis som föregående år.
• Ett krontalsbelopp som är baserat på medellönerna i journalistbranschen.

Den som har ett arvode som följt de senaste årens rekommenderade höjningar ska alltså enligt rekommendationen höja detta med 2,2 procent. Ett sänkt arvode är inte i enlighet med rekommendationen.

Läs mer om frilansrekommendationen
Gå direkt till frilanskalkylatorn

Senast ändrad 5 mars 2020