Privatanställda inom kollektivtrafiken får meddelarskydd

Publicerad 23 maj 2017

Privatanställda som jobbar inom offentligt finansierad kollektivtrafik ska få meddelarskydd. Det föreslås i en ny utredning som presenterades idag, den 23 maj 2017.

Journalistförbundet välkomnar förslaget men anser att utredningen borde gått ännu längre.

– Det fanns förutsättningar för utredningen att föreslå meddelarskydd även för andra grupper. I uppdraget låg att titta på verksamheter som upphandlas av till exempel Arbetsförmedlingen och Migrationsverket, säger Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet.

Meddelarskyddet innebär ett skydd för den som ger uppgifter till en journalist. Arbetsgivaren har inte rätt att efterforska vem som har pratat med media och får inte heller straffa den anställde som har meddelat uppgifterna. Den 1 juli i år träder en ny lag i kraft som innebär att privatanställda inom offentligt finansierad vård, skola och omsorg får meddelarskydd.

Det förslag som presenterades i dag gör att den nya lagen utvidgas till att gälla även kollektivtrafiken. Men enligt förslaget kommer inte alla anställda som jobbar med underhåll av kollektivtrafik att omfattas av lagen eftersom den så kallade anläggningsmarknaden är undantagen. Huruvida de som jobbar med underhåll omfattas av meddelarskydd eller inte beror på hur kollektivtrafikföretaget valt att organisera verksamheten.

– En av flera positiva effekter av meddelarskydd är att det kan bidra till att säkerhetsrisker upptäcks i tid. Vi har sett under flera år hur det sprider sig en tystandskultur på vissa arbetsplatser. Därför är det olyckligt att inte alla som jobbar med underhåll omfattas av förslaget, säger Jonas Nordling.

Stephen Lindholm är ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp och jobbar till vardags som journalist på tidningen Kommunalarbetaren. Han får i sitt jobb uppleva vad tystnadskulturen betyder i praktiken.

– Även om vi vet att det hänt något, en olycka till exempel, är det svårt att få anställda att berätta om det. De är rädda om sina jobb helt enkelt, säger Stephen Lindholm.

Han tror att meddelarskydd skulle betyda mycket för de anställdas möjlighet att slå larm till media.

– Eftersom meddelarskyddet innebär ett förbud för arbetsgivaren att undersöka vem som har pratat med media tror jag att det skulle betyda mycket, säger Stephen Lindholm.

Enligt Journalistförbundet bör alla anställda på arbetsmarknaden omfattas av meddelarskydd.

Läs utredningen här:
Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (regeringen.se)

Läs Jonas Nordlings krönika om meddelarskydd för alla:
Meddelarskyddet borde gälla alla (medievarlden.se)

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Stephen Lindholm, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-847 86 34
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, 070-267 65 77

Senast ändrad 6 mars 2020