Lena Sundström och Anders Thoresson tar plats i Yttrandefrihetsgruppen

Publicerad 27 april 2017

Journalistförbundets styrelse har utsett Lena Sundström och Anders Thoresson till nya ledamöter i förbundets Yttrandefrihetsgrupp. Båda är erfarna journalister med stort intresse för yttrandefrihetsfrågor (mer info nedan). Lena Sundström och Anders Thoresson ersätter Nils Funcke och Sus Andersson som lämnade gruppen tidigare i år.

Lena Sundström

Lena Sundström är anställd på SVT. Under 2016 sändes hennes dokumentärserie "Håll käften – eller dö" där hon i tre avsnitt undersökte gränserna för yttrandefriheten ur ett internationellt perspektiv. Under 2015 gjorde hon en stor intervju med Edward Snowden i Moskva, som handlade om yttrandefrihet, säkerhetspolitik och integritet. Lena Sundström har en gedigen erfarenhet inom journalistiken. Hon har varit programledare för Kalla fakta, arbetat för Dagens Nyheter och producerat dokumentärer. Hon har skrivit flera böcker, till exempel ”Världens lyckligaste folk” om det politiska klimatet i Danmark (2009) och "Spår" om utvisningarna till Egypten som genomfördes 2001 (2013).

Anders Thoresson

Anders Thoresson är frilans, med inriktning på it och annan teknik. Ett av hans specialområden är digitalt källskydd och it-säkerhet för journalister. Han har jobbat som teknikjournalist sedan slutet av 90-talet, men frilansar sedan 2006. Han är också en flitigt anlitad föreläsare och har podcasten "Digitalsamtal" tillsammans med forskaren Carl Heath. Anders Thoresson har skrivit internetguiden ”Digitalt källskydd” tillsammans med Sus Andersson, Petra Jankov och Fredrik Laurin för Internetstiftelsen på initiativ av Journalistförbundet. Han har även skrivit Internetstiftelsens övriga guider om internetsäkerhet för journalister.

Vad gör Yttrandefrihetsgruppen?

Journalistförbundets Yttrandefrihetsgrupp bevakar yttrande-, tryckfrihets- och offentlighetsfrågor. Gruppen jobbar på olika sätt för att stötta medlemmar i frågor som digitalt källskydd, möjligheten att ta del av allmänna handlingar och hot och hat mot journalister. Gruppen anordnar debatter och seminarier, uppvaktar politiker med mera. Läs mer om Yttrandefrihetsgruppen här.

För mer information kontakta:
Stephen Lindholm, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-847 86 34
Tove Carlén, sekreterare i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-267 65 77

Senast ändrad 19 februari 2019