Äntligen en lag om meddelarskydd för privatanställda

Publicerad 16 februari 2017

En ny lag ska ge privatanställda inom vissa offentligt finansierade verksamheter meddelarskydd. Lagen röstades igenom i riksdagen i dag och träder i kraft den 1 juli.

Det är anställda inom vård, skola och omsorg som omfattas av den nya lagen. Det handlar alltså om verksamheter som tidigare drevs av det allmänna och därför omfattades meddelarskydd.

– Att alla anställda inom vård, skola och omsorg äntligen kommer att omfattas av meddelarskydd igen är en stor framgång för alla som värnar möjligheten till insyn, säger Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet.

Meddelarskyddet innebär ett skydd för den som vill förse en journalist med information. Arbetsgivaren har inte rätt att efterforska vem som har pratat med media och får inte heller straffa den anställde som har meddelat uppgifterna.

– Vi hoppas att den nya lagen kommer att vända den utveckling som vi ser, där en tystnadskultur breder ut sig på många arbetsplatser. Anställda vågar helt enkelt inte prata med journalister om missförhållanden eftersom de är rädda om sina jobb, säger Jonas Nordling.

Inom offentlig verksamhet är meddelarskyddet reglerat i grundlagen. Trots det händer det regelbundet att chefer bryter mot efterforskningsförbudet, genom att till exempel fråga personalen vem som har pratat med media.

– För att lagen ska få den effekt som är avsedd krävs det nu att företagen som omfattas av den nya lagen utbildar cheferna så att de vet hur de ska agera, säger Stephen Lindholm, ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.

Journalistförbundet anser att alla anställda på arbetsmarknaden bör omfattas av meddelarskydd. Regeringen har tillsatt en utredning som ser över om fler privata verksamheter med offentlig finansiering kan få meddelarskydd. Det handlar bland annat om kollektivtrafik och tjänster som köps in av myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

– Vi hoppas att utredningen ska göra att vi får ett brett skydd så att så många som möjligt får meddelarskydd i framtiden, säger Stephen Lindholm.

Läs Jonas Nordlings krönika om meddelarskydd för alla:
Meddelarskyddet borde gälla alla (medievarlden.se)

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Stephen Lindholm, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, 070-847 86 34
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, 070-267 65 77

Senast ändrad 6 mars 2020