Foto: Science Photo Library/TT

Stipendium för deltagande på iHEAT säkerhetskurs i juni 2019

Journalistförbundet utlyser åtta stycken stipendier för deltagande på iHEAT säkerhetskurs i Uppsala 24-28 juni 2019.

Kursen syftar till att ge ett bredare säkerhetstänk hos journalister när det gäller att skydda sina källor och information samt sin egna personliga säkerhet och då främst i en urban miljö.

Stipendiet täcker kurskostnaden, resa till och från Uppsala samt boende under kursdagarna men inte ersättning för eventuellt inkomstbortfall.

Kursenanordnare är säkerhetsföretaget Metisservices, www.metisservices.se.

Behörig att söka

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker.

Observera att webbpubliceringar eller enbart medverkan i radio och tv inte ingår i ovanstående behörighetskrav.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings- och upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access, för kopiering av texter/bilder, samt till mindre del från upphovsrättsersättningar från CopySwede (tv-program).

För närvarande finns det inga pengar från CopySwede att dela ut. Vilket innebär att medverkan i TV-produktion inte är behörighetsgivande. 

Ej medlem i Journalistförbundet

Om du inte är medlem i Journalistförbundet men i någon av organisationerna Författarförbundet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Svenska tecknare, Bildleverantörernas förening (BLF) eller Svenska Fotografers Förbund (SFF) kan du inte söka Journalistförbundets stipendier.

Övriga som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan söka förbundets stipendier under förutsättning att man uppfyller sökkriterierna.

Information om kursen från kursanordnaren

iHEAT – Information Hostile Environment Awareness Training

Under 2018 mördades minst 80 journalister. Drygt hälften av dessa dödades i länder där det inte rådde öppen väpnad konflikt. Dagens journalister står inför en betydligt mer varierad och komplex hotbild än vad deras kollegor gjorde bara för något decennium sedan. Framtidens journalister behöver bred kunskap och nya verktyg för att kunna göra riskbedömningar, skydda sig själva och sina källor samt kunna vara ärliga, orädda och oberoende i sin rapportering. 

iHEAT – Hur man skyddar förtroenden och information som erhållits i förtroende

Det kanske inte är dig, dina tillhörigheter eller din bil som förövarna är ute efter. Det kan vara den information du bär på. Kan du svara på frågor om ditt uppdrag, vart du är på väg eller vem du just har mött? Din förmåga att skydda information och källor kan vara avgörande för vilket förtroende du och din organisation åtnjuter från lokala partners, interlokutörer, fixare och bidragsgivare. Det kan också vara det som avgör om du drar till dig uppmärksamhet från en ovälkommen motståndare. 

iHEAT – Bakgrund

iHEAT är en säkerhetsutbildning som är särskilt framtagen för journalister och andra som i riskfyllda miljöer hanterar information som erhållits i förtroende. 

Kursens fokus är informationsinhämtning, informationshantering samt skydd av information och källor. Kursen inriktas främst mot den urbana miljön med alla utmaningar som detta innebär. 

Kursinnehåll

  • Uppdragsplanering, riskanalys och metodisk riskreducering
  • Samtals- och mötesplanering
  • Källskydd och övervakningsmedvetenhet 
  • Säker kommunikation och förvaring av information 
  • Akutsjukvård och incidenthantering
  • Praktiska övningar

Blandningen av deltagare med olika bakgrunder och erfarenheter ger en unik möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter. 

Praktisk information

Kursdatum: 24 -28 juni 2019 (5 dagar)
Plats: Uppsala

Anmälan

Tänk på att motiveringen varför du vill gå kursen är viktig. Du behöver också ange dina senaste publiceringar.

Sista ansökningsdag var torsdagen den 13 juni.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av ombudsman Justus Bennet på telefon 08-613 75 03 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Senast ändrad 17 september 2019