Foto: Theresia Viska

Stipendier från Västernorrlands journalisters ideella stiftelse

Västernorrlands journalisters ideella stiftelse har inte längre någon verksamhet. Stiftelsen ska upplösas och kvarvarande medel delas ut i form av stipendier. Sista ansökningsdag var den 9 maj 2019.

Stipendiet delas ut till deltagande i eller anordnade av föreläsningar, kurser, seminarier i första hand i fackliga och yrkesförkovrande ämnen. 

Vem kan söka och för vad?

Medlemmar i Journalistförbundet – enskilt eller i grupp – och klubbar kan söka stipendium för att under 2019 delta i och/eller anordna "föreläsningar, kurser, seminarier i första hand i fackliga och yrkesförkovrande ämnen".

Stipendium kan sökas för kurskostnader, deltagaravgifter och resor, kostnader för medverkande (till exempel föreläsare), lokalhyra i samband med arrangemang med mera. Ersättning för eventuellt inkomstbortfall för deltagare ingår däremot inte.

Dessa stipendiemedel kommer inte från upphovsrättsersättningar och kan därmed sökas av alla medlemmar i Journalistförbundet, utan krav på viss publicering.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad ni vill göra, vilka som är tänkta att delta/medverka och vilka kostnader ni beräknar att det medför.

Enskild medlem (max 40 000 kronor) gör ansökan via formuläret nedan.

Klubbar och grupper av medlemmar ansöker per mejl Anita Vahlberg, av@ownit.nu.

Sista ansökningsdag var den 9 maj.

Frågor om stipendiet?

Frågor om stipendierna besvaras av Anita Vahlberg per mejl av@ownit.nu eller telefon, 070-513 75 02.

Senast ändrad 10 maj 2019