Farliga uppdrag

Det finns journalistiska uppdrag som är farliga i sig. Till exempel om du ska bevaka en demonstration, rapportera från en olycksplats eller vistas på en plats där säkerhetsutrustning är viktig.

Inför sådana uppdrag är förberedelserna viktiga. Det gäller att arbeta förebyggande och analysera situationen redan inför uppdragen. Några viktiga frågor att ställa sig är:

  • Går uppdraget att göra på något annat sätt? Måste jag till exempel befinna mig på plats? 
  • Vad gör jag om något går snett? Vem kontaktar jag? Hur kan jag ta mig från platsen om något händer?
  • Vilka typer av säkerhetsåtgärder bör jag vidta innan och vilken typ av säkerhetsutrustning ska jag ha med mig?

Är ni många på arbetsplatsen som ställs inför den här typen av uppdrag är det en bra idé att föreslå säkerhetsutbildningar. Det är också viktigt att veta att du och dina kollegor har skydd av lagen om ni bedömer av ett uppdrag är för farligt för att genomföras. 

I Arbetsmiljölagens kapitel 3 §4 står det: 

"Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det ska fortsättas."

Kontakt med Journalistförbundet

Kontakta Journalistförbundet om du blir utsatt för hat, hot, trakasserier eller våld. Vi kan snabbt ge dig råd och stöd kring hur du kan hantera situationen. Det är också viktigt för oss att vi nås av informationen.

Särskild kontaktperson hat och hot: jurist Tove Carlén.

Du kan också höra av dig till förhandlingsjouren.

Senast ändrad 11 mars 2020