Rasmus Canbäck

  • Reporter
Jag är frilansjournalist och socialantropolog. Jag granskar och betraktar människorättsfrågor i den postsovjetiska världen.
Läs mer Fäll ihop

Verksamhetsort

Stockholm, Stockholms län

Har lokalkännedom om

  • Moskva, Ryssland
  • Minsk, Belarus
  • Jerevan, Armenien

Ämnen

  • Internationellt/utrikes

Media

  • Tidning/tidskrift
  • Webb

Språk

  • Engelska
  • Danska
  • Ryska