Johan Mikaelsson

 • Reporter
 • Fotograf
 • Layoutare
JM är skrivande, fotograferande och layoutande frilansjournalist. Verksam sedan 1996. Arbetat för redaktioner och produktionsbolag, som vikarie/anställd, men framför allt som frilans. Arbetar i eget frilanskontor i kedjan med att producera journalistik. Har gjort dokumentärfilm och skrivit en bok om Sri Lanka.

* Journalisthögskolan i Göteborg (1997), magister i medie- och kommunikationsvetenskap samt idé- och lärdomshistoria, tidningsdesign, tyska, internationella relationer.

* Redaktör för Sydasien, nättidskrift och i tryck (2020 reportagemagasin och årsbok). Driver, skriver, fotograferar, layoutar, publicerar i Wordpress.

* Senaste åren text och foto i Svenska Dagbladet, Amnesty Press och Fokus m fl. Publicerad i 100 dagstidningar och tidskrifter. Medverkat i Sveriges Radio och SVT.

* Erfarenhet som kommunikatör i central statlig myndighet (2007-2013) och börsnoterat företag (2001).

* Bott och arbetat i USA, Schweiz, Tyskland och England. Reportage i fem världsdelar.
Läs mer Fäll ihop

Verksamhetsort

Mölndal, Västra Götalands län

Har lokalkännedom om

 • Sri Lanka
 • Mölndal, Västra Götalands län
 • Göteborg, Västra Götalands län
 • Sundsvall, Västernorrlands län

Telefonnummer

Firmanamn

Johan Mikaelsson, frilansjournalist

Ämnen

 • Mänskliga rättigheter
 • Internationellt/utrikes
 • Teknik
 • Miljö
 • Ekonomi

Media

 • Tidning/tidskrift
 • Webb
 • Tv/film

Språk

 • Engelska
 • Tyska