Ingen profilbild

Hanna Hagström

 • Korrekturläsare
 • Medietextare
Jag har jobbat som undertextare och skönlitterär översättare sedan 2006. Jag översätter från engelska och danska till svenska.

Min karriär som undertextare började hos VSI Ordkedjan och sedan 2014 frilansar jag för SDI Media. Jag översätter, svensktextar, dövtextar, syntolkar och qc:ar från engelska och danska.

Jag har studerat svenska, engelska och danska på Stockholms universitet samt Lunds universitet. Jag har tagit ut kandidat-, magister- och masterexamen i översättningsvetenskap på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. För närvarande är jag doktorand på TÖI och undervisar i översättning på grundnivå och avancerad nivå.


Läs mer Fäll ihop

Verksamhetsort

Stockholm, Stockholms län

Har lokalkännedom om

 • Danmark
 • USA
 • Storbritannien

Firmanamn

Hanna Hagström

Adress

Husabyvägen 6
12650 Hägersten

Ämnen

 • Film/serier
 • Dokumentär
 • Litteratur
 • Drama

Media

 • Tv/film

Språk

 • Engelska
 • Danska