Förhandling på arbetstid

Eftersom det är en skyldighet att delta i förhandlingar har den fackliga representanten också rätt till ledighet för att kunna delta (MBL 17 §).

Den förtroendevalda har rätt till arbetstid för förberedelse respektive efterarbete i den omfattning som kan anses motiverad mot bakgrund av den aktuella förhandlingsfrågan. Förläggs förhandlingen utanför arbetstid har den förtroendevalda rätt till övertidsersättning. Det kan också finnas lokalt avtal på din arbetsplats som ytterligare reglerar den fackliga tiden. 

Senast ändrad 3 april 2020