Foto: Markus Anderdahl

Ny klubb bildad inom NTM

Publicerad 14 maj 2024

En ny klubb har sett dagens ljus när de tidigare klubbarna i NTM-koncernen gått samman. Den nya klubben kommer att få ungefär 250 medlemmar och har precis valt sin första styrelse.
– Den största utmaningen framöver blir att inte hamna för långt ifrån medlemmarna, säger nya ordföranden Eva Bofride.

Förra veckan samlades den nya styrelsen och formerade styrkorna. En ny klubb är nu officiellt bildad och de tidigare klubbarna har blivit sektioner. Till ordförande valdes Eva Bofride från Gotlands tidningar.
– Jag började där 1992, först som reporter och nyhetschef. Sedan 2008 har jag jobbat som ledarskribent och politisk chefredaktör. Jag har jobbat fackligt i princip hela tiden.

Varför har ni bildat den här nya klubben?

– För att anpassa oss efter arbetsgivarens nya organisation. Förra året gjordes en stor ombildning så att alla redaktioner hamnade i ett nytt bolag. På den nivån fanns det ingen facklig part, så då ville vi anpassa oss till den nya situationen.

Bild på ordförande och vice ordförande för NTM-klubben
Foto: Markus Anderdahl
Ordförande Eva Bofride och vice ordförande Karin Hertz.

Vad är nästa steg för den nya styrelsen?

– Att bygga upp den nya klubben. Det här är helt nytt för oss alla och vi måste förankra det här ute på redaktionerna. Vi finns från Luleå i norr till Vimmerby i söder så det gäller att få ihop klubben och lära känna varandra,

Vilka är de viktigaste frågorna för er?

– En viktig fråga är arbetet kring det som arbetsgivaren vill ha gemensamt för alla, så som lönekriterier. Det handlar mycket om vanligt fackligt arbete helt enkelt fast på en ny nivå.

Vilken är er största utmaning?

– Att vi i klubbstyrelsen inte blir alienerade och hamnar för långt bort från medlemmarna. De ska inte känna att facket lyfts bort från dem. Vi måste vara nära både sektioner och medlemmar, så därför är alla i nya klubbstyrelsen också aktiva i våra sektioner.

Om vi pratas vid igen om ett år, vad hoppas du att ni har uppnått då?

– Att vi har ett bra samarbete och ett bra klimat så att vi kan jobba konstruktivt med fackliga frågor och att medlemmarna känner att de blir lyssnade på. Då har vi också hittat former för klubbens arbete.

Fotnot: Klubben vid UNT i Uppsala fortsätter att vara en självständig klubb eftersom tidningen UNT även fortsättningsvis kommer att ligga i ett eget bolag. 

Senast ändrad 14 maj 2024