Klart med nytt kollektivavtal för Hem & hyra

Publicerad 16 oktober 2023

Journalistförbundet och arbetsgivarparten Fremia har undertecknat ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet Hyresgästföreningen, som omfattar journalister vid tidningen Hem & hyra.

Avtalet som löper under två år innebär löneökningar och extra pensionsinsättningar på sammanlagt 7,4 procent under 2023 och 2024.

– Löneökningar till medlemmarna har varit fokus i årets avtalsrörelse och det har också präglat diskussionerna på det här avtalsområdet, säger Journalistförbundets förhandlande ombudsman Lars Nilsson och tillägger:
 
– Det samlade värdet följer det märkessättande Industriavtalet. Samtidigt är takten för att stärka tjänstepensionen något snabbare på det här avtalsområden jämfört med de kollektivavtal Journalistförbundet har med Medieföretagen.
 
Överenskommelsen om nytt kollektivavtal innebär bland annat:

  • Lönehöjningar på 4,0 procent från 1 oktober 2023
  • Lönehöjningar på 3,0 procent från 1 oktober 2024
  • Höjda inbetalningar till deltidspension med 0,1 procent från 1 oktober 2023
  • Höjda inbetalningar till deltidspension med 0,3 procent från 1 oktober 2024

I och med att den extra avsättningen till tjänstepensionen, den så kallade deltidspensionspremien, fortsätter att byggas ut kommer den därmed från och med 1 oktober att vara sammanlagt 1,6 procent för journalisterna vid Hem & Hyra.
 
Också nivåerna för traktamente räknas upp i kollektivavtalet.

Förbättrad process för löneförhandlingar

I förhandlingarna har parterna utöver lönehöjningar lyckats komma överens om flera förbättringar i den löneprocess som finns i kollektivavtalet. Rekommendationer kring löneprocessen har nu lyfts in i löneavtalet samtidigt som parterna är överens om att jobba vidare för att ytterligare stärka formerna för löneprocessen.
 
– Det är inte bara själva ”procenten” som är viktiga när det gäller lönesättningen utan också hur lönerna sätts. Där har Journalistförbundet sett att det finns ytterligare arbete att göra för att förbättra löneprocessen. Det är därför glädjande att vi är överens med arbetsgivarparten om att inom en snar framtid sätta oss ner och gemensamt titta vidare på om vi kan ta fram nya rekommendationer, säger Lars Nilsson.

Lars Nilsson
Foto: Journalistförbundet
Lars Nilsson, ombudsman Journalistförbundet

Fokus på ensamredaktörer och stärkt arbetsmiljöarbete

Även situationen för ensamredaktörer har länge varit en viktig fråga för medlemmarna på Hem & hyra. Nu förtydligas det i löneavtalet att arbete på ensamredaktioner ska tas med vid värderingen av befattningen och lönen.
 
– För oss har det varit viktigt att tydliggöra att den krävande position som arbete som ensamredaktör innebär också ska avspeglas i lönekuvertet. Samtidigt är det viktigt att extra noga utvärdera arbetsmiljön för dessa medlemmar.
 
– Vi har vad det gäller arbetsmiljön också tryckt på att det i det lokala arbetsmiljöarbetet inom Hyresgästföreningen extra nogsamt ska arbetas med journalisternas situation utifrån deras speciella arbetsledningsstruktur och att de har särskild granskande funktion. Även utifrån säkerhetsperspektivet måste arbetsmiljön genomlysas, avslutar Lars Nilsson. 

Senast ändrad 16 oktober 2023