Nu har Medietextarna bildat egen riksklubb

Publicerad 27 mars 2023

I år firar Medietextarna tio år i förbundet, och 25 mars hölls årsmötet där beslutet om att bilda egen riksklubb klubbades.

(På bilden syns de flesta av deltagarna vid årsmötet.)

– Vi bildar en ny riksklubb för att bättre kunna driva våra frågor inom förbundet. Vi har delvis andra problem, andra arvodesmodeller och framförallt andra motparter än frilansjournalisterna, vilket gör det mer praktiskt för oss att vara självständiga. Tyvärr har vi heller inte kunnat bidra särskilt mycket till Frilans riks övriga verksamhet genom åren. Att bilda en egen klubb ger oss också lite bättre ekonomiska resurser. Det här är något vi har funderat på länge, men nu var tiden mogen, bland annat på grund av fotografernas inträde som självständig riksklubb i förbundet, säger ordförande Linus Kollberg och understryker vikten av att ändå fortsätta samarbeta på bästa sätt med övriga delar av förbundet. 

Linus Kollberg
Linus Kollberg

 

Vid årsmötet som hölls i Stockholm 25 mars 2023 valdes en ny styrelse. Så här ser den ut:

Linus Kollberg, ordförande 
Tilda Appelberg, vice ordförande 
Anna Gäredal, sekreterare 
Barbro Garneij, kassör 
Kalle Hårding, ledamot 
Henrik Brandendorff, ledamot 
Niclas Balinder, suppleant 
Peeter Sällström Randsalu, suppleant

Josefine Eld som tidigare varit aktiv i styrelsen tackades av efter goda insatser.

Berätta om era nya stadgar!

– I allt väsentligt liknar de nya stadgarna våra gamla. Största skillnaden är nog att vi har en lite tydligare struktur för hur styrelsen ska se ut och lagt till som första paragraf att klubben har till uppgift "att genom facklig kamp verka för goda arbetsvillkor för undertextare".

Utöver stadgar, bildandet av den nya riksklubben och val av ny styrelse diskuterades också hur man ska möta utmaningarna med maskinöversättning.

– Det används just nu på bred front – som en ursäkt för att i praktiken sänka arvodena och försämra arbetsvillkoren. 

En annan punkt handlade om hur man framåt ska jobba med att få bolagen att acceptera Medietextarnas nya arvodesrekommendation.

– Vi bestämde även att vi under det kommande året ska fokusera på riktlinjer för svensktextning samt de ständiga trotjänarna arvoden och rekrytering. 

Alexander Katourgi
Alexander Katourgi

Vad hände efter själva mötet?

– Vi hade en välbesökt föreläsning med Alexander Katourgi, dit det även kom ett antal icke-medlemmar på besök. Sen hade vi en tävling som gick ut på att hitta lösningen på ett översättningsproblem ("Hedgehogs – why can't they just share the hedge?" Det vinnande bidraget blev: "Igelkottar – men inte en kotte som delar med sig!") Vinnaren fick en t-shirt. På kvällen gick vi ut och åt tillsammans, det var väldigt trevligt. 

 Ni firar tio år i förbundet i år. Hur har det varit, vad är det viktigaste ni gjort?

– Svårt att säga vad som har varit viktigast, men jag tror att de två saker som har gjort störst avtryck under de här åren är våra riktlinjer för undertextning och svartlistningen av Iyuno (båda sakerna skedde 2020). Det senare ledde fram till ett frilansavtal med Iyuno-SDI, något vi redan hade med SMT sedan tidigare. På de här tio åren har vi också knutit viktiga internationella kontakter genom den europeiska paraplyorganisationen AVTE, som vi har fått (och gett) mycket inspiration av. Vi har även byggt upp en mycket aktiv och välbesökt undertextargrupp på Facebook som är en viktig resurs för flera hundra aktiva undertextare, där vi kan nå ut med information till många som inte är våra medlemmar.

Vem kan vara medlem i Medietextarna?

– Alla som jobbar helt eller delvis med undertextning på frilansbasis. Anställda undertextare får gärna vara intressemedlemmar.

Senast ändrad 27 mars 2023