Viktigt hålla koll på rätten till dygnsvila

Publicerad 13 december 2022

Efter hård kritik från EU-kommissionen skärper Sverige nu upp regelverket kring dygnsvila för dem som jobbar i kommuner och regioner. I journalistbranschen ser det relativt bra ut, men vi kan ändå bli bättre på att bevaka våra medlemmars rätt till vila och återhämtning.

Rätten till vila mellan arbetspass regleras i dag av såväl kollektivavtal, som arbetstidslagen och gemensamma EU-regler. De senare är bindande för alla EU-länder och innebär att nationella lagar och regler får utformas på olika sätt men inte vara sämre än direktivets minimikrav.

Det är på denna punkt som EU-kommissionen kritiserat Sverige och närmare bestämt kollektivavtalen för många anställda inom kommuner och regioner. Regleringarna i dessa har nämligen inte tillräckligt tydligt säkrat rätten till elva timmars vila mellan arbetspass, som direktivet föreskriver.

Som en följd har nu Sveriges kommuner och regioner (SKR) och fackförbunden inom kommuner och landsting skrivit ett nytt avtal som bättre säkrar arbetstagarnas rätt till vila och återhämtning.

Rätten regleras i våra avtal

Så, hur påverkar det här oss och våra medlemmar? I formell mening inte alls. Men det visar att om kollektivavtalen är för vaga eller reglerna på området inte följs så kan parterna tvingas till förändringar.

I Journalistförbundets kollektivavtal ser skrivningarna kring dygnsvilan lite annorlunda ut och benämns olika beroende på vilket avtalsområde det handlar om. Den genomgående betydelsen är dock densamma: Arbetstagarna har en reglerad rätt till vila mellan arbetspassen.

Viktigt hålla koll

För dig som förtroendevald förhandlare eller skyddsombud är det viktigaste att tänka på att minst elva timmars vila mellan arbetspass ska gälla vid schemalagt arbete. Vid oförutsedda händelser kan som vanligt avsteg göras, men då ska alltid arbetstagaren kompenseras i efterhand.

Behöver ni råd eller stöd kring arbete med schemaläggningar, arbetstid, dygnsvila eller liknande så hör av er till Journalistförbundets rådgivning så hjälper vi till. Detta är viktiga frågor, väl värda att ta ett nytt grepp om med jämna mellanrum!

Senast ändrad 13 december 2022