Frilansenkät visar problemen med SGI

Publicerad 8 april 2021

Nästan 40 procent av de som frilansar på kultur- och mediearbetsmarknaden ansöker inte om sjukpenning vid sjukdom. Det visar den enkät som KLYS genomförde i vintras med bland annat Journalistförbundet för att ta reda på i vilken utsträckning dessa yrkesgrupper ansöker om och får en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd.

”Att det finns problem på området har KLYS känt till länge, men resultatet av enkäten ger oss en ännu allvarligare och tydligare bild av läget, där vi dessutom får konkreta exempel på hur krångligt det är att ha med Försäkringskassan att göra som frilans på kultur- och mediearbetsmarknaden”, skriver KLYS på sin hemsida där de presenterar resultatet från enkäten.
 
KLYS skriver på sin hemsida att det är 39 procent som svarat att de varit sjuka, men inte ansökt om sjukpenning från Försäkringskassan. Av dessa svarar mer än hälften att de avstått eftersom det är krångligt eller tar sådan lång tid.
 
Av de som i enkäten angett att de har ansökt och faktiskt fått en sjukpenning fastställd, uppger 37 procent att de inte fick sjukpenningen baserad på alla sina inkomster. ”Frilansande kulturskapare har normalt olika typer av inkomster – från eget företag, från anställningar, från stipendier osv – och alla dessa kan enligt nuvarande regelsystem inte räknas in i SGI:n,” skriver KLYS.
 
– Resultatet av enkäten visar att det råder brister både i regelsystemet för sjukförsäkringen och i Försäkringskassans tillämpning av det, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS, och tillägger i KLYS pressmeddelande:

– Den utredning som nu pågår om egenföretagares sjukpenning bör därför föreslå förändringar som gör det möjligt för frilansande kulturskapare att kunna sjukskriva sig och vara föräldralediga i samma utsträckning som andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden.
 
Organisationen KLYS, där Journalistförbundet ingår, har en rad konkreta förslag till hur frilansare kan få en ökad social trygghet. Mot bakgrund av hur pandemin har drabbat särskilt kultur- och medieområdet, blir dessa åtgärder nu ännu angelägnare att införa. Läs mer på KLYS hemsida
 
Här kan du läsa om vad som idag gäller när du blir sjuk som frilans

Senast ändrad 9 april 2021