Förändringar i inkomst- och medlemsförsäkringar hos Bliwa

Publicerad 4 december 2020

Bliwa, som handhar flera av Journalistförbundets medlemsförsäkringar, har skickat ut information angående kommande villkorsförändringar till de medlemmar som har dessa försäkringar. Förändringarna gäller från och med 1 januari 2021.

Förändringarna gäller bland annat:

Förändringar i inkomstförsäkringens kvalificeringstid

Kvalificeringstiden för Basförsäkringen (ej tilläggsförsäkringen) förkortades tillfälligt från 12 till 3 månader om du blivit arbetslös under perioden 1 juni till och med 31 december 2020. Från och med 1 januari 2021 återgår den till 12 månader. Det innebär att för den som blir arbetslös från och med 1 januari så gäller 12 månaders kvalificeringstid.

Förändrad försäkringstid 

Från årsskiftet justerar Bliwa försäkringstiden så att din inkomstförsäkring fortsättningsvis förnyas automatiskt var fjärde månad istället för, som tidigare, på helår. Med den nya försäkringstiden blir inkomstförsäkringen mer flexibel och kan anpassas under året om det skulle krävas. Därmed får du en långsiktigt hållbar försäkring i en tid där antalet arbetslösa är svårt att förutspå. Förändringen omfattar även eventuella tilläggsförsäkringar.

Höjd slutålder för personförsäkringar

Genom ditt medlemskap i Journalistförbundet kan du ha eller teckna personförsäkringar för dig och eventuell partner. Nu höjs slutåldern för de flesta av försäkringarna – som längst till 70 år.
 
Är du osäker på vilka medlemsförsäkringar du har hos Bliwa kan du hitta informationen här.
Om du har frågor om försäkringarna eller förändringarna, kontakta Bliwa.

Senast ändrad 8 december 2020