Enkät för bättre kunskap om skyddsombudens villkor

Publicerad 25 november 2020

Journalistförbundet, tillsammans med andra TCO-förbund, vill undersöka skyddsombudens och arbetsmiljöombudens villkor för att utföra sina uppdrag. Därför gör vi nu en undersökning. Den utförs av Novus, på uppdrag av Journalistförbundet tillsammans med TCO.

Med bättre kunskaper om skydds- och arbetsmiljöombudens vardag kan TCO tillsammans med förbunden mer effektivt verka för att förbättra villkoren för skydds- och arbetsmiljöombud.

Eftersom en god arbetsmiljö bygger på lokal samverkan mellan arbetsgivare och skydds-/arbetsmiljöombud är det viktigt att villkoren för dem som tar på sig ansvaret är tillfredsställande. Detta för att tillräckligt många ska vilja åta sig och stanna kvar i uppdraget som skydds-/arbetsmiljöombud på sin arbetsplats.

Undersökningen utförs av Novus, på uppdrag av Journalistförbundet tillsammans med TCO. Den pågår till och med 8 december och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Du har möjlighet att ta del av de sammanställda svaren i en rapport som publiceras på TCO:s hemsida under våren 2021.

Senast ändrad 27 november 2020