Foto: Journalistförbundet

Därför sa vi ja i Las-förhandlingarna

Publicerad 20 oktober 2020

Journalistförbundet var ett av de fackförbund i PTK som i fredags sa ja till en överenskommelse om anställningsskydd, omställning och kompetensutveckling mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Vi har full respekt för att andra inom den fackliga rörelsen gjorde andra bedömningar och att LO till sist valde att säga nej.

Det finns flera anledningar till att vi som förbund ställt oss bakom överenskommelsen och till varför vi tror att en överenskommelse hade varit bra för Journalistförbundets medlemmar. Här fyra av skälen:

  • Stöd till visstidsanställda.
  • Förstärkta möjligheter till studier.
  • Betald ledighet för kompetensutveckling.
  • Förbättrad trygghet för bemanningsanställda.

Kraftigt förstärkt omställningssystem

Överenskommelsen har förhandlats under hela 2020 och har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete. Slutförslaget bygger huvudsakligen på två stora komponenter. Arbetsgivarna får ökade möjligheter att göra undantag vid arbetsbristuppsägningar och ska samtidigt betala mer för ett kraftigt förstärkt omställningssystem. Det innebär att å ena sidan att företagen får enklare att välja vilka anställda man vill behålla vid en neddragning, å andra sidan att både uppsagda och fortsatt anställda får bättre möjligheter att studera vidare, skola om sig och på andra sätt stärka sin kompetens.

En svår avvägning

Journalistförbundet har inte tyckt att denna avvägning på något sätt har varit enkel. Samtidigt har vi sett att några av förbundets mest prioriterade frågor varit viktiga delar av överenskommelsen. Vi har, jämfört med andra tjänstemannaförbund, en hög andel visstidsanställda medlemmar. Dessa får i dag inget stöd efter att deras anställningskontrakt har löpt ut. I och med denna överenskommelse skulle de få samma möjligheter som uppsagda tillsvidareanställda till omställningsstöd, som ekonomiskt stöd vid arbetslöshet, rådgivning, vidareutbildning, och så vidare.

Vi har också medlemmar som arbetar som inhyrda på redaktioner i många år. Denna överenskommelse skulle möjliggöra för de bemanningsanställda att bli erbjudna fasta jobb hos det inhyrande företaget efter en längre tids utbokning.

Viktig förändring i snabbfotad bransch

Mediebranschen är en bransch i förändring. Det är en angelägenhet för alla journalister att kunna utveckla sina yrkeskunskaper, att kunna stärka sina kompetenser båda inom sitt befintliga jobb och vid behov kunna ställa om till jobb inom andra branscher. Vi ser att överenskommelsen skulle möjliggöra detta på ett helt annat sätt än i dag.

Vill värna de mest utsatta

En viktig del i förhandlingarna har vidare varit att värna de anställda med högst skyddsvärde, som sjukskrivna, i händelse av förändringar av begreppet "saklig grund" för uppsägning av personliga skäl. Den överenskommelse som nu ligger på bordet tar hänsyn till allt detta.

Lagstiftning inget alternativ för oss

Vi ser också ett avgörande värde i att arbetsmarknadens parter hanterar dessa frågor genom kollektivavtal. Lagstiftning, som endast försämrar anställningsskyddet utan att erbjuda någon ökad möjlighet till omställning på arbetsmarknaden för individen, är inget alternativ för oss.

Vi har därför – med full respekt för att beslutet inte är enkelt och att andra inom den fackliga rörelsen gör andra bedömningar – valt att ställa oss bakom den överenskommelse som PTK och Svenskt Näringsliv enats om. 

Mer info från PTK kommer

PTK kommer att återkomma kring hur man eventuellt kan gå vidare, trots att LO inte står bakom överenskommelsen.

Läs mer om PTK:s analys av läget och arbete framåt här.

Hela överenskommelsen finns att läsa i sin helhet här.

PTK är ett förhandlings- och samverkansråd som förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 25 fackförbund. PTK arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett bra och tryggt arbetsliv och en bra pension. Journalistförbundet är en del av PTK och representeras bland annat av Ulrika Hyllert i PTK:s styrelse och av Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

Senast ändrad 20 oktober 2020