Foto: Journalistförbundet

Råd inför årsmöten och sammankomster

Publicerad 13 mars 2020

Det är viktigt att upprätthålla det fackliga arbetet lokalt på arbetsplatser och för egenföretagare, även under rådande situation med covid-19. Här ger förbundsstyrelsen råd till dig som förtroendevald som planerar årsmöten eller andra sammankomster. 

Just nu hanterar du som förtroendevald ditt fackliga uppdrag med avvägningar kring covid-19 – samtidigt som du kanske också gör samhällsviktig journalistik i ett tufft läge. Stort tack för det! Som förtroendevald har du en viktig funktion vid svåra och oväntade situationer.
 
Om du är anställd har du säkerligen tagit del av både din arbetsgivares och myndigheternas rekommendationer och riktlinjer. Och om du är frilans, sett till att informera dig om det som rör din arbetssituation. Utöver det vill Journalistförbundets förbundsstyrelse ge ett antal rekommendationer och råd till dig som förtroendevald – särskilt när det gäller årsmöten eller andra möten och sammankomster. Rekommendationerna gäller oavsett om det handlar om några få personer eller större grupper. 
 
Det är viktigt att upprätthålla det fackliga arbetet lokalt på arbetsplatser och för egenföretagare. För att kunna göra det behöver du och andra förtroendevalda kunna möta medlemmar och hjälpa dem. Samtidigt är det viktigt att varken du själv eller andra förtroendevalda utsätts för onödiga risker. Det handlar både om risken för smitta och risken för att hamna i någon form av karantän. Självklart vill vi även bidra till att minska smittspridningen i samhället generellt.
 
Förbundsstyrelsen rekommenderar därför att klubb- och sektionsstyrelserna diskuterar eller överväger följande vid planering av både små och stora möten:

 • Informera om Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga som snuva och halsont, ska stanna hemma och undvika sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
 • Ta hänsyn till att personer i riskgrupper är extra utsatta.
 • Fundera på om sammankomsten är nödvändig. Välj distansmöten i möjligaste mån.
 • Om ett fysiskt möte ändå är nödvändigt – stäm av med mötesdeltagare att de är friska och inte har varit i riskområden.
 • Inkludera presskortshandläggare i diskussionerna om hur ni som klubb/sektion interagerar med medlemmar.
 • Håll er uppdaterade på förändrade riktlinjer från myndigheter.
 • Ha en tät dialog med arbetsgivaren, om du är anställd, kring vilka råd och riktlinjer som gäller
 • Gör egna bedömningar utifrån försiktighetsprincip, ansvar för dina kollegor eller medlemmar, riskgrupper och samhället i stort.

Årsmöten

Det är många klubbar och sektioner som håller årsmöten den närmaste tiden. Här är några råd och tips till er. Klubbarna och sektionerna i förbundet har väldigt olika storlek och fungerar på olika sätt, därför behöver ni i er klubb fundera på vad som är relevant att diskutera hos just er.

Stadgarna tillåter att ett möte hålls på distans via telefon eller videolänk. Erbjud gärna möjlighet att vara med på distans även om ni har ett fysiskt möte. Då ger ni möjlighet för personer som är i en riskgrupp, i karantän eller helt enkelt extra försiktiga – med tanke på omständigheterna – att ändå vara en del av den demokratiska processen som ett årsmöte innebär.
 
Vid fysiska möten kan ni minska risken för smittspridning genom att till exempel inte bjuda på mat eller fika, avboka gäster och förkorta mötet så att det endast är de nödvändigaste besluten som fattas.

Om ni bedömer att ni inte kan eller vill hålla årsmöte och därför bryter mot stadgarna är det ett beslut ni fattar själva som klubb eller sektion. Ni svarar bara inför era egna medlemmar. I ett sådant läge är det bra att informera medlemmarna och förankra er bedömning i den mån det är möjligt.

 Övriga tips:

 • Informera medlemmarna om hur de får tag på dig som förtroendevald eller skyddsombud. 
 • En eller flera i en styrelse kan vara frånvarande. Se till att ni är flera som kan dela på det fackliga arbetet och ha en plan för vem som tar över arbetet om det behövs. 
 • Ta hand om er och se till att ni inte får en orimlig arbetsbörda. Det är viktigt att arbeta på ett sätt som är hållbart över tid. Vi vet inte hur länge situationen pågår. 

Kontakta Journalistförbundet Rådgivning för frågor kring arbetsrätt, facklig tid, kollektivavtal, MBL etcetera.

Förbundsstyrelsen följer utvecklingen noga och återkommer om det finns anledning att ändra Journalistförbundets rekommendationer.
 

Senast ändrad 30 november 2021