Foto: Tor Johnsson

Fler frilansmedlemmar i förbundet

Publicerad 13 mars 2020

Antalet frilansmedlemmar har ökat i förbundet. Den sista februari 2020 hade vi 1 670 frilansmedlemmar, vilket är sju fler än vi hade sista februari 2019. 
– Kul att fler tycker att vi gör ett bra jobb och att våra satsningar på bland annat en frilansjour och ett brett kursutbud gett resultat, säger förbundets ordförande Ulrika Hyllert. 

Journalistförbundets medlemsutveckling har de senaste 6–7 åren visat på röda siffror. Detta har bland annat varit kopplat till strukturomvandlingen i mediebranschen, då journalistjobb försvunnit i samband med neddragningar. Förra året tappade förbundet 355 medlemmar, varav den största andelen angav som skäl att de lämnat branschen. Vid årsskiftet hade förbundet totalt 14 418 medlemmar.

Det är med anledning av denna medlemsutveckling som denna ökning, även om den är marginell, är värd att uppmäksamma. Och det är inte enbart de senaste årens satsningar på att vässa medlemserbjudandet för frilansar som gett resultat. 

– I december gjorde vi det möjligt för fler som arbetar journalistiskt som frilansar att bli medlemmar i förbundet, vilket glädjande verkar ha gett resultat, säger Gert Lundstedt som är Frilans Riks ordförande och ledamot i Journalistförbundets styrelse. 

I december 2019 ändrade förbundsstyrelsen kraven för medlemskap med anledning av att kongressen 2018 ändrade stadgarna till att det skulle räcka att delvis arbeta med journalistiska arbetsuppgifter. Nu räcker det med att en frilans kan visa att hen har en inkomst från journalistiskt arbete som frilans. Tidigare, när stadgarna krävde att medlemmar huvudsakligen arbetade journalistiskt, fanns ett krav på en frilansinkomst på 9 200 kronor. 

– Vi kan se att det nu finns frilansar som beviljas medlemskap med en månadsinkomst på 4–5000 kronor från journalistiska uppdrag. Vilket är bra, de har tidigare haft svårt att bli medlemmar trots att de kan vara i stort behov av hjälp när det gäller deras journalistiska arbete, säger Petteri Flanagan Karttunen som är kommunikationschef och ansvarig för rekrytering på Journalistförbundet. 

Senast ändrad 13 mars 2020