Foto: Journalistförbundet

Frilansrekommendationen höjs 2020

Publicerad 5 december 2019

Journalistförbundets förbundsstyrelse har beslutat att höja frilansrekommendationen med 2,3 procent från och med 1 januari 2020.

Höjningen beror dels på ökade genomsnittslöner bland anställda journalister och dels på att de nya kollektivavtalen innehållit kostnadsökningar på just 2,3 procent. Även för fasta frilansarvoden rekommenderas en höjning med 2,3 procent för 2020.

Frilansrekommendationen för 2020 består av två delar:
•    En rekommenderad uppräkning av befintliga arvoden med 2,3 procent
•    Ett krontalsbelopp som är baserat på medellönerna i journalistbranschen. Detta belopp är från den 1 januari 2020 satt till 1038 kronor i timmen.

Den som har ett arvode som följt de senaste årens rekommenderade höjningar ska alltså enligt rekommendationen höja detta med 2,3 procent. Ett sänkt arvode är inte i enlighet med rekommendationen.

Läs mer om frilansrekommendationen (2019 års nivå)
 

Senast ändrad 21 december 2020